تجلیل مدیر شعب استان از کارشناس روابط عمومی

تجلیل مدیر شعب استان از کارشناس روابط عمومی

همزمان با 27ام ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومي ، غلامرضا زنده طلب مدير شعب استان در مراسمي كه همكاران مديريت نيز حضور داشتند با اهداء لوح تقدير از كارشناس روابط عمومي مديريت تجليل به عمل آورد

همزمان با 27ام  ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومي ، غلامرضا زنده طلب مدير شعب استان در مراسمي كه همكاران مديريت نيز حضور داشتند با اهداء لوح تقدير از كارشناس روابط عمومي مديريت تجليل به عمل آورد .

مدير شعب دراين مراسم ، ارتباطات را اولين عنصر و اساسي ترين اصل مورد نياز جامعه بشری خواند و گفت : سازمانهايي كه خلاقيت و نوآوري يكي از فاكتورهاي مهم و درخور توجه در كارشان محسوب  مي شود هيچ گاه به گذشته رضايت نداده و همواره با بهره گيري از سازكارهاي خلاقانه ، تغييردر نگرش و رفتار را سرلوحه امور خويش مي دانند . آنان به ايده هاي نو احترام مي گذارند و با رغبت و با حساسيت آنرا دنبال مي نمايند . زنده طلب تغييرات ساختاري در مديريت روابط عمومي و تشكيل مديريت امور ارتباطات و حوزه مديريت را به فال نيك گرفتند . و افزودند : رشد و شكوفايي ايده هاي خلاق در روابط عمومي علاوه بر ساير فاكتورها ، مستلزم داشتن ويژگيهاو خصوصيات خاص رفتاري از سوي مديران ارشد است و مديران مي توانند با شيوه هاي رفتاري خاص از جمله احترام به باورها و عقايد جديد و به كارگيري مديريت استعداد ، روابط عمومي را به خلاقيت و نوع آوري تشويق نمايند و به تبع آن از اين خلاقيت و نوآوري در جذب و نگهداشت مشتريان خاص نيز بهره ببرند .

مدير شعب استان در خاتمه خوشنامي بانك مسكن را بزرگترين سرمايه بانك خواند و شناساندن اين خوشنامي به مشتريان را از بهترين وظايف روابط عمومي خواند و ضمن تبريك اين روز گرامي به مجموعه روابط عمومی بانك براي آنها  آرزوي توفيق و سربلندي نمود و با اهداء لوح تقدير از كارشناس روابط عمومي مديريت تجليل به عمل آورد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/11