پیمایش گروه‌بندی‌ها پیمایش گروه‌بندی‌ها

آخرین مطالب آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب پربیننده ترین مطالب

پرامتیازترین مطالب پرامتیازترین مطالب

وبلاگ وبلاگ

بازگشت

ضوابط حسابرسی

 این ضوابط  با استناد به قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله بند ۸ الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک غیر دولتی مصوب ۳۰/۲/۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار و ماده ۳۴ مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه های اعتباری غیر بانکی مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۳ شورای پول و اعتبار برای بهره برداری و اجرا به بانکها ارسال گردید .
ضوابط یاد شده از طریق پایگاه اطلاع رسانی  این بانک ، بخش نظارت بانکی -بخشنامه های نظارت  قابل دسترس می باشد .
ديدگاه ها
بازتاب URL :

هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر