فهرست اخبار فهرست اخبار

نشست مدیراستان با مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان قزوین

جلسه ای با حضور مسیولین مدیریت ومدیرکل ثبت اسناد واملاک استان،مدیرکل بنیاد مسکن، مدیر مسکن وساختمان وکارشناسان اداره کل راه وشهرسازی به منظور بررسی مسایل ومشکلات پیش روی صدور اسناد واحدهای مسکن مهر ودر رهن قرار گرفتن این اسناد در بانک مسکن در محل سالن جلسات مدیریت برگزار شد.
در این نشست سید اصغر حسینی – مدیراستان – با تاکید بر افزایش تعامل وهمکاری بیش از پیش اداره کل ثبت اسناد واملاک استان با بانک جهت صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر ودر رهن قرار گرفتن این اسناد در بانک اظهار داشت با افزایش همکاری های فی مابین ورفع موانع پیش رو انتظار می رود اسناد مالکیت این واحدها هر چه سریعتر صادر ودر رهن بانک قرار گیرد . 
وی افزود یکی از دغدغه های مهم بانک وصول تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکن مهر می باشد ودر رهن قرار گرفتن اسناد این واحدها می تواند کمک بسیار خوبی در وصول مطالبات معوق به بانک نماید .
حسینی اظهار داشت باید هرچه سریعتر موانع موجود بر سرراه صدور اسناد مالکیت شناسایی وبا همکاری ادارات مربوطه در جهت تسریع در این امر مهم اقدامات لازم صورت پذیرد.
مدیراستان اظهارداشت در جهت افزایش تعاملات فی مابین این نشستها باید افزایش یابد تا شاهد رفع مشکلات پیش رو باشیم.
شهریار کناریوند - مدیرکل اداره ثبت واسناد واملاک استان قزوین - نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست اظهار داشت اداره ثبت اسناد برنامه ریزی لازم جهت صدور اسناد مالکیت ودر رهن قرار گرفتن این اسناد اتخاذ نموده است .
وی افزود تا کنون نسبت به صدور اسناد مالیکت5100 واحد اقدامات لازم صورت گرفته و 1200 واحد نیز به دفترخانه معرفی شده است تا در رهن بانک قرار گیرد که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته ورفع موانع موجود ، برای تمام واحدهای مسکن مهر اسناد صادر ودر رهن بانک قرارگیرد.
درادامه این نشست مسایل ومشکلات پروژ‍ ه های نیمه تمام مسکن مهر با حضور کارشناسان اداره کل راه وشهرسازی و مسیولین مدیریت ورییس دایره اعتباری مدیریت بررسی وراه کارهای لازم جهت تسریع در تعیین تکلیف این واحدها اتخاذ شد.
آخرین بروزرسانی 1395/11/4