فهرست اخبار فهرست اخبار

بازاریابی

درخواست گشایش اعتبار اسنادی40میلیون یورویی شرکت ایران دوچرخ وصنایع ایران در استان قزوین

در راستای اجرای سیاستهای بانک در خصوص گسترش فعالیتهای بازاریابی ودسیابی به بازارهای هدف اسداله نداف فهمیده-مدیر استان- وگروه مذاکره کننده میریت شعب استان قزوین ضمن بازدید از کارخانه های ایران دوچرخ وصنایع ایران واقع در شهرصنعتی البرز در جلسه ای که توسط مدیران کارخانه های مذکور در محل کارخانه تشکیل شد شرکت نمودند.
در این نشست اسداله نداف فهمیده – مدیر استان - طی سخنانی با بیان مزیتهای رقابتی بانک ازجمله خدمات ارزی ،بانکداری الکترونیک، صدور ضمانت نامه ،خرید دین وسایر خدمات ویژه بانک خواستار همکاریهای فی مابین شد
نداف فهمیده با بیان اینکه بانک مسکن آماده اریه خدمات ارزی وریالی است اظهار داشت بانک مسکن با فعالیت دراین بخشها میتواند بدون هیچ گونه مانعی درخواست ارزی شرکتها را براورده سازد.
وی ضمن اعلام آمادگی بانک مسکن برای ارایه خدمات بانکی مورد نیاز کارخانه از مدیر کارخانه خواست تا منابع مالی خودرا در بانک مسکن متمرکز کند
هاشمی فرمدیر کارخانه ایران دوچرخ وصنایع ایران با ابراز خرسندی از حضور بانک مسکن در عرصه تجاری، بانک مسکن را یکی از بزرگترین تامین کننده های مالی صنعت کشور دانست و با ابراز علاقه نسبت به گسترش فعالیتهای فی مابین موافقت خود را با افتتاح حساب وتمرکز منابع کارخانه در بانک اعلام کرد.
وی همچنین با درخواست گشایش اعتبار اسنادی بالغ بر 40 میلیون یورو خواستار گسترش فعالیتها شد.

 

آخرین بروزرسانی 1394/5/4