فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه سوم وصول مطالبات در بین مدیریتهای کشور

مطالبات معوق

حسینی :کسب رتبه سوم وصول مطالبات درسال 91 در بین مدیریتهای کشور مرهون همت و تلاشهای بی وقفه وپیگیریهای مستمر همه کارکنان است.
کارگروه وصول مطالبات مدیریت شعب استان قزوین با حضور سید اصغر حسینی مدیر استان ومسیولین کار گروه در محل مدیریت به منظور برنامه ریزی واتخا ذ تدابیر لازم جهت وصول اقساط معوق در سال جاری برگزارشد.
در این نشست سید اصغرحسینی – مدیر استان - با ارایه گزارش عملکرد مدیریت طی سال 1391 اظهارداشت این مدیریت توانست رتبه سوم وصول مطالبات را در بین مدیریتهای کشور بدست آورد که این موفقیت مرهون همت و تلاشهای بی وقفه وپیگیریهای مستمر همه کارکنان است.
وی افزود با تشکیل کارگروه وصول مطالبات درقالب 5 گروه با همکاری روسای دوایر مدیریت ضمن ارایه راهکارهای مناسب جهت وصول مطالبات باهمراهی وتلاش روسا وکارکنان شعب ، توانستیم پیگیریها ی منسجم وموثر ی درسال گذشته جهت وصول مطالبات انجام دهیم .
مدیراستان افزود امیدواریم با برنامه ریزیهای صورت گرفته درسال جاری وتلاش بیشترهمکاران ضمن جلوگیری از افزایش مطالبات معوق درجهت کاهش مطالبات حداکثری اقدا مات موثرتری انجام داده وجایگاه خودرا ارتقای دهیم.
وی با بیان اهمیت برگشت به موقع تسهیلات اعطایی به بانک تصریح کرد با توجه به اینکه در سال جاری بانک تمهیدات ویژه ای درحوزه واحدهای مسکن مهر اندیشیده است باید با فروش اقساطی به موقع واحدها نسبت به بازگشت منابع وافزایش نقدینگی بانک گام برداریم.
مدیراستان در بخش دیگری از سخنان خود در باره اهمیت بازنگری در نحوه وصول مطالبات روستایی اظهارداشت باید با توجه به شناخت راهکارهای وصول مطالبات در این حوزه واتخاذ راهکا رمناسب نسبت به وصول مطالبات روستایی تلاش نماییم.
وی افزود در بخش وصول مطالبات روستایی باید میزان مطالبات بانک از طریق اظهارنامه به مدیونین ابلاغ گردد که باتوجه به ماهیت اظهارنامه وفرآیند ابلاغ ، تاثیر گزاری آن افزایش خواهد یافت.
حسینی گفت محور وصول مطالبات در سال جاری پیگیری مطالبات مشکوک الوصول است بنابراین ضمن پیگیری مطالبات جاری وسررسید گذشته در این بخش بایدتلاش بیشتری انجام دهیم.
مدیراستان گفت درسال جاری نیز پرداخت اضافه کار وپاداش براساس فعالیت جذب منابع ووصول اقساط معوق خواهد بود و همه کارکنان باید ضمن همسو بودن با مدیریت در این دوحوزه درجهت دستیابی به اهداف مورد نظر بانک حرکت نمایند.
وی باتاکید بر هماهنگی بین مسیولین گروههای 5گانه وروسای شعب جهت وصول اقساط معوق تصریح کرد ناهمانگی منجر به این خواهد شد نتایج مطلوبی از عملکرد خود نگیریم بنابراین بابرنامه ریزی وهماهنگی لازم باید به اهداف مورد نظر دست یابیم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3