فهرست اخبار فهرست اخبار

نشست کمیته بازاریابی

تاکید مدیرشعب استان قزوین برتلاش مضاعف همه کارکنان جهت بازاریابی وجذب منابع

نشست کمیته بازاریابی با حضور مسیولین مدیریت روسای دوایر اعتباری، مالی ،ارتباطات وبازاریابی ، وروسای شعب در محل سالن جلسات مدیریت به منظور بررسی عملکرد شعب در بخش جذب منابع برگزار شد.

سید اصغر حسینی مدیرشعب بانک مسکن استان قزوین در این نشست ضمن تشکر از زحمات کارکنان صف وستاد در 9 ماهه سال 98 برتلاش مضاعف همه کارکنان جهت بازاریابی وجذب منابع  تاکید کرد.

وی با ارایه گزارشی از آمار عملکرد مدیریت در 9 ماهه سال 98 اظهارداشت مدیریت قزوین دربخش حسابهای قرض الحسنه ،حسایهای بلند مدت وحساب پس انداز مسکن جوانان به ترتیب 90، 108 و 100 درصد اهداف خود را محقق نموده است وامیدواریم با تلاش بیشتر کارکنان در مدت باقی مانده تا پایان سال در سایربخش ها نیز اهداف محقق گردد.

حسینی با تاکید برلزوم سیاست گذاری شعب در تسهیلات دهی، افزایش درآمدها ی کارمزد محورو جذب منابع اظهار داشت با توجه به نقش موثر بانک در تامین مالی ساخت وخرید مسکن پرداخت تسهیلات بیشتر به مشتریان ارزشمند اعتباری در بخش مسکن در سیاستهای کاری شعب قرار گیرد.

مدیرشعب با اشاره به ظرفیتهای بسیار خوب استان قزوین در جذب منابع اظهارداشت شعب با شناسایی نقاط ضعف وقوت خود باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا از فرصتهای موجود در استان درجهت افزایش منابع مالی شعبه به نحو شایسته ای استفاده نمایند.

وی افزود یکی از سیاستهای بانک افزایش درآمدهای کارمزد محور است که باید در همین راستا فرهنگی در شعب حاکم باشد تا با تمرکز بر خدمات کارمزدمحور نظیر صدور ضمانت نامه ویا توسعه بانکداری الکترونیک این مهم محقق شود.

حسینی استفاده از ظرفیتها وتجربیات گذشته واستفاده از فرصت ها ومقابله با تهدید های احتمالی را از مهمترین مولفه های  مواجه شعب در بازار رقابتی برشمرد وخاطر نشان کرد برای موفقیت در این بازاررقابتی باید مسیولین شعب با تجزیه وتحلیل عملکرد شعبه خود در بخش های مختلف اقدامات اصلاحی در جهت بهبود عملکرد خود انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح منابع انسانی تصریح کرد داشتن نیروی انسانی با انگیزه در هر سازمانی مهمترین عامل موثر در موفقیت آن  سازمان می باشد وهمه ما باید به گونه ای  در بخش مدیریت منابع انسانی عمل نماییم تا ضمن افزایش انگیزه کارکنان  موجب  همدلی وافزایش مشارکت پذیری  کارکنان را در جهت تعالی بانک فراهم نماییم.

در ادامه با بررسی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف وقوت شعب،  راهکارهای لازم جهت بهبود عملکرد شعب در بخش جذب منابع  توسط اعضای حاضر در نشست ارایه شد.

آخرین بروزرسانی 1398/10/10