فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه نخست در بخش وصول مطالبات غیرجاری توسط مدیریت قزوین

کارگروه وصول مطالبات با حضور مسیولین مدیریت واعضای کارگروه به منظور بررسی عملکرد شعب تابعه در محل مدیریت برگزار شد.

در این نشست سید اصغر حسینی – مدیراستان – با ارایه گزارش NLP (ریسک اعتباری) اداره کل ریسک تا پایان شهریور ماه سال جاری اظهارداشت مدیریت قزوین در بخش وصول مطالبات غیر جاری غیرمسکن مهر ودربخش وصول مطالبات غیرجاری مسکن مهر رتبه نخست را در بین مدیریتهای سراسر کشور به خود اختصاص داده است که کسب این جایگاه مرهون تلاش همه کارکنان صف وستاد می باشد.

وی افزود با برنامه ریزیها ی انجام شده امیدواریم باتلاش همه کارکنان ضمن حفظ این جایگاه این روند تداوم داشته باشد.

 مدیراستان با تاکید بر پیگیری تمام پرونده های معوق اظهار داشت مصوبات هرجلسه باید در جلسه بعدی بررسی گردد تا ضمن اطلاع مدیریت از نحوه اجرایی شدن مصوبات جلسه نتایج مطلوبی از برگزاری جلسات بگیریم .

حسینی افزود باید مسیولین کارگروه وصول مطالبات در بازدیدهای خود از شعب ضمن تهیه صورتجلسه از وضعبت عملکرد شعب نتایج را پانزدهم هر ماه به مدیریت گزارش نمایند تا با بررسیهای لازم تصمیمات متناسب جهت بهبود روند وصول مطالبات توسط مدیریت اتخاذ گردد.

وی گفت با بروز رسانی سامانه پیامک درسیستم چهارسپرده باید اطلاع رسانی به موقع از نحوه باز پرداخت بدهی  به تسهیلات گیرندگان داده شود واین می تواند ما را در وصول مطالبات بسیار کمک کند.

در ادامه جلسه مسیولین کارگروه با ارایه گزارش بازدیدهای خود از شعب راهکارهای ورهنمودهای لازم جهت بهبود عملکرد گروهها توسط مدیراستان به آنها ارایه گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/4/24