تازه های اخبار تازه های اخبار

قدردانی از زحمات پرسنل انتظامات

جلسه قدردانی از زحمات پرسنل انتظامات

مدیراستان:نظم وهوشیاری لازمه موفقیت مجموعه انتظامات است
جلسه ای به منظور تقدیر از پرسنل انتظامات مدیریت شعب استان قزوین با حضور مسیولین مدیریت ودفتر حراست برگزار گردید.
دراین نشست سیداصغرحسینی – مدیر استان – ضمن قدردانی از زحمات پرسنل انتظامات با اشاره به نقش خطیر آنها دربانک نظم وهوشیاری را لازمه موفقیت مجموعه انتظامات دانست واظهارداشت به دلیل مسیولیت امنیتی وحفاظتی که برعهده آنهاست باید نظم وهوشیاری را سرلوحه کارهای خود قراردهند.
مدیراستان با مهم ارزیابی کردن نقش پرسنل انتظامات در پیشبرد امور بانک به جهت فراهم آوردن آرامش روحی و روانی برای مشتریان و کارکنان افزود: در سایه امنیت در جامعه ، رشد و توسعه درعرصه های مختلف حاصل می شود بنابراین همه ما در هر زمینه ای که خدمت می کنیم باید خالصانه ایفای نقش نماییم.
حسینی درادامه سخنان خود بر تداوم برگزاری دوره های آموزشی با هدف ارتقای دانش و اطلاعات پرسنل این بخش در راستای انجام بهتر امور تاکید کرد.
شایان ذکراست درپایان این نشست از آقایان کریم احمدی، مسعودفرمانی، علی اکبرمحمدی دربخش نفرات برتر تیراندازی،با اهدای هدایا وتشویق کتبی تقدیرگردید
آخرین بروزرسانی 1394/5/3