تازه های اخبار تازه های اخبار

-

گردهمائي روساي شعب

گردهمائي روساي شعب با حضور مسئولين مديريت وروساي شعب ودوايرستاد مديريت شعب استان قزوين به منظورپيشبرد اهداف بانك در محل سالن همايش مديريت برگزار شد.

به گزارش مديريت شعب استان قزوين سيد اصغر حسيني مديرشعب استان قزوين- با تاكيد بر تلاش همه كاركنان در جهت تحقق اهداف ابلاغي اظهار داشت همه بايد با مشاركت واستفاده از تمام ظرفيت ها وپتانسيل هاي موجود در جهت تعالي بانك حركت نماييم.

وي افزود بانك مسكن به عنوان يك بانك تخصصي -توسعه اي در بخش مسكن اقدامات بسيار خوبي در راستاي توليد مسكن ورونق اقتصاد كشور انجام داده واميدواريم در سال جاري نيزبا خرد جمعي بتوانيم در رونق بخشي بيش از پيش اقتصاد كشور اقدامات موثرتري انجام دهيم.

حسيني با تاكيد بر نظارت وكنترل بر فرآيندهاي كاري تصريح كرد نظارت وكنترلهاي لازم در تمام بخش ها توسط عوامل نظارتي وروساي شعب مي تواند موجب كاهش اشتباهات وتسهيل در امور جاري بانك شود وبا شناسايي نقاط ضعف وقوت اهداف را به خوبي ودر زمان مقرر محقق نمود.

مدير شعب استان قزوين اظهار داشت شعبي موفق هستند كه ضمن داشتن برنامه ريزي ، بصورت مستمر عملكرد خود را رصد مي كنند ودر صورت انحراف از مسير حركت خود اقدامات اصلاحي را انجام مي دهندو اگر شعبه اي نسبت به اين امر بي تفاوت باشد به طور حتم ضمن دچار شدن به روزمرگي با چالش جدي در مسير حركت خود مواجه خواهد شد ونمي تواند اهداف خود را محقق نمايند.

وي هماهنگي بين رئيس ومعاون شعبه در اجراي مطلوب امورمحوله را بسيار مهم دانست و تصريح كرد روسا ومعاونين شعبي كه  هماهنگي وتقسيم كار مناسبي دارند درپيشبرد وتحقق اهداف ابلاغي بسيارموفق هستند.

حسيني مسئوليت پذيري را يكي از مولفه هاي بسيارمهم در پيشبرد اهداف بانك برشمرد وتصريح كرد ما در مقابل سازمان خود مسئوليم وبايد امور محوله رابه خوبي انجام دهيم .

مدير شعب استان قزوين آسيب شناسي عملكرد شعب در بخش هاي مختلف راضروري دانست وتاكيد كرد بصورت مستمر بايد عملكرد شعب بررسي ونتايج آن در جهت بهبود عملكرد بكار گرفته  شود.

وي با تاكيد بر شعار" هر خدمت يك حساب براي مشتري" اظهار داشت شعبي موفق هستند كه در قبال ارائه خدمات مطلوب به مشتريان وتكريم آنها بتوانند منابع مشتريان را درحسابهاي كم هزينه جذب نمايند واين امر موجب افزايش بهره وري بانك را فرآهم خواهد ساخت.

مدير شعب استان قزوين بابيان اين مطلب كه نام بانك مسكن در جامعه از مقبوليت بالايي برخوردار است اظهار داشت  بايدهمه كاركنان تمام تلاش خود را براي بهبود عملكرد واستفاده بهينه از محصولات بانك در جهت ارائه  خدمات مطلوب به مشتريان  انجام دهند.

حسيني در ادامه نشست با تاكيد براهميت  پيگيري مستمر وصول مطالبات ، توسعه بانكداري الكترونيك واستفاده بهينه از پايانه هاي فروشگاهي وهمچنين صدور ضمانت نامه هاي بانكي تصريح كرد همه بايد باتوجه جدي به مسئوليت هايي كه عهده دار شده ايم در جهت پيشبرد اهداف بانك تلاش نماييم.

گفتني است در ادامه اين گردهمايي رئيس دايره اعتبارات ورئيس دايره مالي  بخشنامه هاي صادره از مركز را براي حاضرين تشريح نمودند ودرپايان نيز از روساي شعب مينودر وشهيد بهشتي به ترتيب امير حسين شفيع آبادي وامير شايانفر به عنوان 100 رئيس شعبه برتر كشور وكاركنان برتر سنجش اطلاعات شغلي در رده پايوران(حجت جاني ، مصطفي صالحي ، مريم ميراشه به ترتيب نفرات اول تا سوم) و رده بانكداران(مجتبي عبدالهي و سيد كريم فلاح حسيني رتبه اول مشترك، سپيده نجفي ومرتضي نوروزي رتبه دوم مشترك،مهدي زهرايي وميلاد غفوري رتبه سوم مشترك) همچنين آزاده فتاحي به عنوان نفر برتر در حوزه عفاف وحجاب ومدرسان برتر حسين صابري، سيد جلال الدين حسيني ، قدير كلهر،مسعود حياتي ، رضاطرلاني ورضا ميوه چين تقدير شد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/7/9