تازه های اخبار تازه های اخبار

گردهمائي روساي شعب

معاونين اجرايي ومالي وفناوري به عنوان مسئولين گروهها برنامه هاي مديريت را جهت تحقق اهداف ابلاغي براي حاضرين در جلسه ارائه نمودند

گردهمائي روساي شعب با حضور مسئولين مديريت وشعب در محل سالن جلسات مديريت شعب استان قزوين به منظور بررسي چالشها واقدامات لازم جهت تحقق اهداف در بخش هاي مختلف برگزار شد.

به گزارش مديريت شعب استان قزوين در اين گردهمايي كه در دو گروه 15نفره با حضور معاونين اجرايي و مالي وفناوري ، روساي  شعب ودواير مديريت برگزار شد معاونين اجرايي ومالي وفناوري به عنوان مسئولين گروهها برنامه هاي مديريت را جهت تحقق اهداف ابلاغي براي حاضرين در جلسه ارائه نمودند.

در اين نشست عيسي قليچ خاني  - معاون اجرائي با تاكيد بر اهميت تحقق اهداف ابلاغي از سوي مقامات عالي بانك اظهار داشت درسال جاري كه از سوي رهبر انقلاب سال رونق توليد نام گذاري شده است همه بايد با تلاش مضاعف در جهت شكوفايي اقتصاد كشور وحل مساله اشتغال كه با رونق توليد مرتفع خواهد شد حركت نماييم.

وي افزود در فعاليتهاي اقتصادي جذب وتامين منابع مالي از مهمترين برنامه ها واقدامات  بانكها وموسسات مالي در هر اقتصادي است  وبا توجه به استراتژي بانك همه بايد در جهت افزايش بهره وري ورشد اقتصادي تلاش نماييم.

معاون اجرائي اظهارداشت در شرايط كنوني اقتصادي كشور، تامين منابع مالي مورد نياز به منظور رونق توليد از طرق مختلف از جمله سرمايه گذاري ويا حمايت هاي دولت ، سرمايه گذاري وتامين مالي خارجي وپس انداز هاي مردم وتجهيز منابع بانكها  از طريق  سپرده پذيري حسابهاي قرض الحسنه  وجاري، سپرده هاي مدت دار، سرمايه واندوخته هاي بانكها ، ضمانت نامه ها واعتبارات اسنادي  و وصول مطالبات  انجام مي شود .

وي افزود در شرايط كنوني سهم نظام بانكي در تامين منابع مالي مورد نياز اقتصاد كشور از ساير بخش ها بيشتر مي باشد وبانكها بايد از طريق تجهيز منابع وتزريق  بهينه آن به اقتصاد كشور زمينه هاي رونق توليد را فراهم نمايند كه تلاش تك تك كاركنان  در اين امر مهم بسيار حائز اهميت است.

قليچ خاني افزود اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات بانكي است كه از نظر اقتصادي  بسيارحائز اهميت بوده و رشد وتوسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل سرمايه امكانپذير نمي باشد .

معاون اجرايي كامل نمودن اطلاعات بانكي وتسلط بر بخشنامه ها توسط مسئولين شعب وساير همكاران ، بازاريابي  واستفاده حداكثري از محصولات بانك در جهت جذب منابع وفعاليت در بخشهاي صدور ضمانت نامه هاي بانكي ، تكريم مشتريان و پيگيري مطالبات معوق  را از  جمله اقدامات  مهم شعب برشمرد و بر تلاش همه كاركنان در جهت تحقق اهداف ابلاغي تاكيد نمود.

حسين صابري معاون مالي وفناوري مديريت شعب استان قزوين نيزبا تاكيد بر مشاركت جمعي همه كاركنان بانك جهت تحقق اهداف ابلاغي از سوي اداره كل امورمديريتهاي شعب اظهار داشت تسهيل وبهبود فرايندهاي كاري شناسايي نقاط ضعف وقوت وبه كارگيري هر گونه راهكاري كه بتواند به مجموعه بانك براي پيشبرد اهداف كمك نمايد مورد استقبال  مديريت ومقامات عالي بانك است وهمه بايد در اين خصوص اهتمام لازم را داشته باشيم.

وي تصريح كرد عملكرد شعب در بخش هاي مختلف بصورت مستمر از سوي مديريت واداره كل امور مديريتهاي شعب رصد مي گردد وپس از تجميع عملكرد شعب وبا شناسايي نقاط ضعف اقدامات لازم جهت بهبود عملكرد شعب انجام خواهد شد.

صابري با تاكيد بر افزايش بهره وري شعب تصريح كرد درسال جاري افزايش بهره وري از سياستهاي مهم بانك مي باشد وهمه شعب بايد دراين خصوص برنامه ريزي واقدامات لازم را انجام دهند.

معاون مالي وفناوري استفاده بهينه وحداكثري از محصولات بانك ،تجزيه وتحليل مشتريان وبرآورده نمودن خواسته ها ونيازهاي آنها، تكريم مشتريان ، ترويج بانكداري الكترونيك و استفاده از خرد جمعي در حل مسائل را از مهمترين اقدامات شعب ومديريت برشمرد وتصريح كرد همه بايد در جهت بهبود عملكرد بانك تلاش نماييم.

در پايان اين دو نشست مسئولين شعب نقطه نظرها وديدگاهها خود را جهت بهبود عملكرد شعب بيان نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/4/10