بازدید مدیر امور استان ها وبازاریابی از مدیریت شعب استان قزوین

-

بازدید مدیر امور استان ها وبازاریابی از مدیریت شعب استان قزوین

محمود لاری دارابی مدیر امور استانها وبازاریابی و ورضا صادقی اقدم معاون نظارتی اداره کل امور مدیریتها از شعب وستاد مدیریت قزوین بازدید نمود و ضمن گفتگو با کارکنان، از نزدیک در جریان مسایل و موضوعات قرار گرفت.

در جریان بازدید از شعب که سید اصغر حسینی مدیرشعب استان قزوین و عیسی قلیچ خانی معاون اجرایی مدیریت نیز حضور داشتند مدیرامور استانها وبازاریابی ضمن گوش سپردن به سخنان کارکنان در خصوص نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادهای آنها پیرامون مسایل شعبه، رهنمودهایی در خصوص انجام بهتر امور به آنها بیان نمود .

وی بابیان این مطلب که همه پرسنل شعب باید به اهداف آگاه باشنداظهار داشت اگر فرد یا سازمانی هدف نداشته باشد نه تنها هرگز رشد نخواهد کرد بلکه بقای خود رانیز به خطر خواهد انداخت بنابراین همه کارکنان باید به این موضوع مهم توجه لازم داشته باشند.

مدیرامور استانها وبازاریابی با تاکید بر مشارکت جمعی همه کارکنان درتحقق اهداف تصریح کرد مسیولین شعب باید با استفاده از پتانسیلها وابزارهای موجود ضمن افزایش انگیزه کارکنان ،آنها را در تمام امور مشارکت دهند .  

لاری یکی از مهمترین اولویتهای بانک را افزایش خدمات کارمزد محور برشمرد واظهار داشت بایدافزایش سود آوری شعب در دستور کار مسیولین شعب  قرار گیرد وبابرنامه ریزی مناسب در جهت تحقق اهداف این بخش تلاش نمایند.

وی افزودصدور ضمانت نامه برای بانک از نظر درآمد زایی  وسودآوری بسیار مهم است وبا توجه به ویژگی های منحصر بفرد این محصول میتواند مولفه تاثیر گذار در افزایش بهره وری بانک باشد.

مدیرامور استانها وبازاریابی افزود مسیولین شعب با رصد رقبا وتحلیل بازار از فرصتهای موجود حداکثر بهره برداری را نمایند. ودر جهت افزایش  منابع صفر درصدی وکاهش هزینه ها حرکت نمایند.

لاری مدیریت صحیح منابع انسانی را یکی از مولفه های مهم درمشتری مداری و تعالی بانک برشمرد وتصریح کرد توجه به نیروی انسانی از اولویتهای مهم بانک است ومسیولین بانک از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نخواهند کرد.

وی با مهم ارزیابی کردن نقش شعب به وی‍ژه شعب مرکزی در آموزش کارکنان اظهارداشت شعب مانند دانشگاه با آموزش نیروی انسانی وفرهنگ سازی نقش اساسی در تحقق اهداف وتعالی بانک ایفا می کنند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/12