سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

برای چندمین بار در استان خراسان شمالی صورت پذیرفت:

آموزش خدمات بانکداری الکترونیک به دانش آموزان یکی از دبیرستان های شهرستان بجنورد

در برنامه ای که در راستای مسیولیتهای اجتماعی بانک و به منظور ارتقای سطح آگاهی و آشنایی دانش آموزان با خدمات بانک در مدیریت شعب بانک مسکن صورت گرفت،خدمات بانکداری الکترونیک بانک مسکن به تعداد70 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول دبیرستان دخترانه 13 آبان شهرستان بجنورد آموزش داده شد.

دراین فعالیت آموزشی واجتماعی که با هماهنگی دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت و با هدف گسترش خدمات بانکداری الکترونیک صورت پذیرفت، دانش آموزان با حضور در محل شعبه مرکزی بجنورد ضمن بازدیداز بخشهای مختلف شعبه و آشنایی با نوع خدمات قابل ارایه در بانک مسکن،با عملیات واریز و برداشت وجه از طریق باجه ها،برداشت بدون کارت ازطریق دستگاه خودپرداز،نحوه تغییر رمز اول و دوم کارت بانکی،نحوه صدور کارت هدیه توسط کیوسک بانک و سایر خدمات و محصولات بانک منجمله حساب پس انداز مسکن جوانان آشنا شدند.

مسیولیت آموزش خدمات بانکداری الکترونیک را دراین بازدید،مجتبی کفایتی رییس دایره خدمات بانکی و مجتبی فولادی به عنوان بانکدار که هردو در شعبه مرکزی بجنورد مشغول به فعالیت هستندبرعهده داشتند و حساب پس انداز جوانان توسط محمد محمودیان رییس دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت به دانش آموزان معرفی شد.

    گفتنی است پیش ازاین نیز آموزش خدمات بانکی به دانش آموزان تعدادی از مدارس سطح شهرستان بجنورد و حتی دبیرستان های مناطق روستایی حومه ی بجنورد توسط مدیریت شعب استان دردستور کار قرار گرفته بود.
آخرین بروزرسانی 1397/12/21