تازه های اخبار تازه های اخبار

برنامه ریزی راهبردی و بررسي عملكرد وصول مطالبات مديريت مازندران در سال جاری

به منظور برنامه ریزی راهبردی و ارائه طریق در حوزه وصول مطالبات درسال جاری جلسه ای با اعضاء كميته وصول مطالبات مديريت برگزار گرديد .

در اين نشست تقوی مدير شعب استان ضمن تقدير از عملكرد كاركنان با تكيه بر كاهش مطالبات معوق در سال جاري افزود : كميته پيگيري وصول مطالبات بايد با دقت و توجه بيشتر در اين امر مهم تلاش نموده و آمار مطالبات را بصورت روزانه ، هفتگي و ماهانه رصد نموده و با مديريت و برنامه ريزي و تعامل با شعب همچون سالهای گذشته نسبت به كاهش مطالبات معوق مبادرت ورزد .

تقوی در ادامه خاطر نشان كرد مهمترين بخش در خصوص پيگيري مطالبات معوق ، نظارت مستمر و پيگيري مجدانه است تا زمينه ايجاد مطالبات معوق را به حداقل برسانيم و اين امر مستلزم پیگیری مستمر قراردادهای تسهیلاتی علی الخصوص در مرحله تشکیل پرونده می باشد.

مدیر شعب استان با اشاره به مهم بودن بخش وصول مطالبات در افزایش توان تسهیلات دهی ادامه داد:باید با نظارت مستمر و پیگیری مجدانه ،زمینه ایجاد مطالبات معوق را به حداقل برسانیم و به تناسب شرایط موجود،راهکارهای مناسب جهت وصول مطالبات و محدود کردن معوقات ارائه دهیم.

مدیر شعب استان مازندران با تاکید بر استفاده از مهلت باقی‌مانده طرح میثاق افزود:این طرح با هدف مساعدت به مشتریان دارای مطالبات معوق و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانک مسکن طراحی شده است که بازپرداخت تسهیلات به بانک مسکن می‌تواند منابع لازم برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان را فراهم کند و از این منظر مشارکت مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان بانک مسکن در تسویه مطالبات غیرجاری، نقش زیادی در تامین منابع برای تقویت جریان تسهیلات‌دهی به متقاضیان جدید دارد.

 

تقوي در راستاي پيگيري مطالبات معوق و كاهش آن پيرامون مشاركت كاركنان در امر وصول مطالبات ،کنترل سامانه وصول مطالبات ،ارتباط تنگانگ با دوایر اجرای ثبت شهرستان،تقدیر از همکاران موفق در طرح تداوم ،آگاهی به اهداف و برنامه محور بودن مطالبي را ارائه نمودند .

در ادامه همايش اعضاء کمیته وصول مطالبات مدیریت به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات و راهكارهاي پيشنهادي پيرامون چگونگي توفيق بيشتر در روند وصول مطالبات بحث و مباحثه نمودند . 
آخرین بروزرسانی 1399/6/12