تازه های اخبار تازه های اخبار

از بازاریابان برتر مازندران در طرح تشویقی اوج تقدیر شد

مصطفي تقوي مدير شعب استان در همایش تقدیر از رابطان بازاريابي برتر استان با تكيه بر اينكه حضور رابطان بازاریابی مناطق در مقطع کنونی بسیار مثمر ثمر بوده ، افزود : طی بررسی کمیته بازاریابی مدیریت در سال جاری تصمیم برآن شد که رابطان بازاریابی از منطقه ای به شعبه ای ایجاد شده و در واقع هر شعبه یک رابط بازاریاب داشته باشد تاشعب بتوانند منسجم تر و باهماهنگی و همدلی بیشتر و تیم سازی در تحقق اهداف جذب منابع موفق عمل نمایند.

مدير شعب استان ضمن تشريح سياستهاي بانك در حوزه جذب منابع اظهار نمود : بايد با بهره گيري از روش هاي مناسب در امر بازاريابي همراه با اعتقاد عميق به اصل توسعه بازارهدف و ارائه خدمات بهينه به مشتريان حركت كرد و رابطان بازاريابي بايد بر اساس نياز مشتريان و با تكيه بر خلاقيت و نوآوري ضمن همفكري با ستاد مديريت ، نسبت به عرضه و معرفي محصولات بانك اقدام نمايند .

مدیر شعب استان با بیان اینکه  نوع برخورد،وضعیت ظاهری همراه با موقعیت شناسی و برخورداری از دانش کاری در زمره موضوعات مهم مقوله بازاریابی قلمداد شده  افزود:یک بازاریاب باید ضمن داشتن دور اندیشی لازم ،روشهای مختلف بازاریابی را بکار گیرد و در این خصوص با ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت وشعبه و انعکاس مسائل وارائه پیشنهادهای کاربردی بازاریابی جدید را در دستور کار قرار دهد.

تقوي در ادامه با اشاره به طرح تشویقی اوج افزود : در راستاي تحقق اهداف در حوزه جذب منابع ، كميته بازاريابي مديريت ، نسبت به برقراري طرح تشويقي اوج  در شش ماهه اول سال جاری اقدام نموده است تا ضمن قدرداني ازتلاش كاركنان ، در جهت تحقق اهداف ابلاغي اقدام نماييم .

مدیر شعب مازندران ادامه داد: از تمامي رابطان بازاريابي انتظار مي رود به عنوان پيشروان تجهيز منابع با پرستاری از مشتريان كليدي و تاثيرگذاري و شناخت وارتباط با ظرفیتهای جدید نسبت به جذب منابع و افزايش سهم بازار تلاش نمايند .

شايان ذكر است در اين همايش از نفرات برتر بازاریابی در طرح تشویقی اوج تقدير  بعمل آمد .

 

آخرین بروزرسانی 1398/10/23