تازه های اخبار تازه های اخبار

کمیته بازاریابی بانک مسکن استان مرکزی به دنبال افزایش سهم بانک از بازار مسکن و ساختمان

جلسات منظم وبیناری کمیته بازاریابی بانک مسکن استان در مسیر تجهیز منابع

در جلسات وبیناری بازاریابی بانک مسکن استان مطرح شد؛ بانک مسکن بانک عامل در بخش مسکن و ساختمان است و شایسته است منابع این بخش در استان جملگی در بانک مسکن تجمیع شوند.

پیگیری فرایند جذب منابع در جلسات منظم وبیناری کمیته بازاریابی مدیریت استان مرکزی

مدیر شعب استان مرکزی: تمام اختیارات خود را در حوزه جذب منابع به مسئولین شعب استان تفویض می کنم.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان مرکزی، در سلسه جلسات منظم کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان که به همت دایره ارتباطات و بازاریابی و صورت وبیناری برگزار شد، هر یک از مسئولین شعب، با تحلیل وضعیت جذب منابع در چهارماه ابتدای سال جاری، علل توفیق یا عدم توفیق خود در تحقق هدف مورد انتظار مدیریت را مطرح و مشکلات موجود و پیشنهادات خود را در این حوزه عنوان داشتند.

در این میان، مسئولین و کارشناسان مدیریت نیز با استماع نقطه نظر و پیشنهاد ایشان؛ راهکارهای تجهیز منابع در شرایط موجود را به شعب پیشنهاد دادند.

احمدعلی جعفری مدیر شعب استان در این جلسات خطاب به مسئولین شعب اعلام نمود: جذب منابع و مقوله بازاریابی نباید فراموش شده و شایسته است هر یک از مسئولین شعب، روزهائی از هفته را به حضور در بازارهای هدف و مذاکره با مشتریان حقیقی و حقوقی به ویژه مذاکره با نهاده های ساختمانی و مسکن تخصیص داده، صرفا به مراجعین به شعب و منابع آنها بسنده نکنند.

جعفری با تطبیق جدول عملکرد بانک های استان در جذب منابع در هر یک از سپرده های جاری و دیداری، مدت دار و تعهدی و مقایسه منابع جذب شده از سوی برخی بانک ها در سال جاری  اظهار داشت: امروز محصولات و خدمات بانک مسکن کمتر از سایر رقبا نیست، لیکن خدمات بانک را باید به انحاء مختلف و  با مذاکرات متعدد، به بازار معرفی کرد و این نه فقط به وسیله فرد یا شماری افراد خاص در مدیریت که باید توسط فرد فرد همکاران در صف و ستاد مدیریت به صورت بازاریابی مویرگی ارائه شود.

وی افزود: هرآنچه من به عنوان مدیر شعب استان از خدمات قابل ارائه به مشتریان در اختیار دارم متعلق به کلیه شعب است و هر شعبه ای که بتواند سهم بیشتری از منابع را به سمت و سوی بانک معرفی کند، سوای بهره مندی از پاداش جذب منابع، بی شک از اختیاراتی نظیر: اعطای تسهیلات بدون سپرده برای مشتریان خوش حساب خود برخوردار خواهد شد و این مهم می تواند ابزار مناسبی برای جلب اعتماد و جذب منابع مشتریان برتر شعبه خاصه در بازاریابی های کلان باشد.

همچنین معاون اجرائی مدیریت و روسای دوایر ارتباطات و بازاریابی، اعتباری و سیستم های مدیریت در سخنان خود، شعب را به مشتری مداری و معرفی بازارهای هدف منطقه ای به مدیریت ترغیب نموده، حمایت همه جانبه خود را به جهت همراهی و همکاری با روسای شعب در فرایند بازاریابی و جذب منابع اعلام داشتند. 

آخرین بروزرسانی 1399/6/29