تازه های اخبار تازه های اخبار

12 شعبه مدیریت خوزستان ارتقاء درجه پیدا کردند

مدیر شعب استان خوزستان از ارتقاء درجه 12 شعبه این استان در سال جاری خبر داد و آن را رویدادی بی سابقه در این مدیریت عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، علی اصغر نادری با اشاره به موفقیت های کسب شده برای این استان که در نهایت منجر به قرار گرفتن این مدیریت در رتبه سوم ارزیابی عملکرد مدیریت های بانک در سال 1396 شد، اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوشایندی که در این میان برای این مدیریت رخ داد، این بود که در اقدامی که در تاریخ این مدیریت بی سابقه بوده است، 12 شعبه استان ارتقاء درجه پیدا کرده اند.

وی افزود: این امر نشان می دهد در سال 1396 تلاش بی نظیری از سوی همکاران در مدیریت خوزستان برای ارتقاء سطح مدیریت صورت گرفته که این امر خود را در شاخص های بی شماری مثل ارزیابی عملکرد و ارتقاء درجه شعب به خوبی نشان داده است.

نادری با اشاره به شرایط آب و هوایی خاص حاکم بر استان خوزستان، دستیابی به چنین موفقیتی را بی شک بسیار متمایز از سایر موفقیت ها دانست و گفت: این امر جز با هم افزایی بسیار عالی مسئولان شعب و همکاران آنها و پشتیبانی خوب کارکنان ستاد میسر نمی شد.

مدیر شعب استان خوزستان در خصوص شعبی که درجه آنها ارتقاء یافته است نیز گفت: شعبه مرکزی اهواز به ممتاز الف، شعبه مرکزی دزفول به درجه یک نوع الف، شعبه جواد الائمه اهواز به درجه یک نوع ب، شعبه زیتون کارمندی به درجه یک نوع ب، شعبه مرکزی آبادان درجه یک نوع ب، شعبه شهید باهنر اهواز به درجه دو نوع ب، شعبه مرکزی شوشتر به درجه دو نوع ب، شعبه مسجدسلیمان درجه دو نوع ب، شعبه عدالت بهبهان به درجه سه، شعبه فجر بهبهان به درجه سه، شعبه اروند آبادان به درجه سه و شعبه وحدت دزفول به درجه سه ارتقاء یافتند.

نادری تصریح کرد: قطعا این ارتقاء درجه ها، منافع بی شماری برای استان و مدیریت و همکاران تلاشگر استان به همراه دارد و آنان پست های جدیدی که بابت ارتقای درجه شعب تعریف می شوند را به دست می آورند و این بی شک انگیزه ای مضاعف برای کار و تلاش بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه درصد قابل توجهی از شعبی که امسال در سراسر کشور ارتقاء درجه یافته اند، متعلق به استان خوزستان است، بیان کرد: در کل کشور 142 شعبه ارتقاء درجه یافته اند که 12 شعبه یعنی 8.5 درصد متعلق به استان خوزستان بودند.

آخرین بروزرسانی 1397/3/9