فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر خراسان رضوی :

مذاکرات حرفه ای و سازنده با مشتریان داشته باشید

در شرایط رقابتی فعلی که سایر بانک ها با استفاده از تمامی امکانات خود در جهت جذب حداکثری منابع تلاش می کنند، موفقیت در این مهم و افزایش سهم بازار تنها با مشتری مداری مناسب و انجام مذاکرات حرفه ای و سازنده با مشتریان محقق می شود.

به گزارش روابط عمومی خراسان رضوی ، این مطلب را  مصطفی تقوی مدیر استان در جمع روسای شعب استان  عنوان و از اقدامات و فعالیت های انجام شده در طی سه ماه ابتدای سال برای تحقق اهداف تقدیر کرد .

وی با تاکید بر لزوم توجه به فرایند ارزیابی عملکرد، موفقیت در این آزمون را زمینه ساز تحقق ارتقاء درجه شعب دانست و بر برنامه ریزی مناسب مسئولان شعب و تلاش گروهی کارکنان  برای استفاده حداکثری از مدت زمان محدود باقی مانده تا پایان شهریور را  برای تحقق هرچه بیشتر اهداف تاکید کرد .

مدیر شعب استان بر لزوم تسلط کارکنان  به انواع محصولات و سپرده های بانک  و همچنین اعتبار سنجی مناسب مشتریان و رعایت بهداشتی تاکید کرد و افزود:  با توجه به سیاستهای اعتباری سالجاری و افزایش قابل توجه سقف تسهیلات مشارکت مدنی، بازاریابی اعتباری وسیله ای برای جذب منابع است .

در ادامه این جلسه محمدپورقربانی معاون مدیریت بر لزوم توجه و تلاش مضاعف کارکنان  برای پیگیری و کاهش مطالبات تاکیدکرد.

همچنین حمیدرضا همت آبادی معاون مدیریت استان  با بررسی و تحلیل اهداف ارزیابی عملکرد سالجاری، توجه مسئولان شعب به اهداف تعیین شده و تحقق حداکثری آنها را خواستار شد.

در بخش دیگری از این جلسه محسن علیمحمدی معاون مدیریت با تقدیر از تلاش کارکنان در شرایط سخت کرونائی، بر رعایت هرچه بیشتری پروتکل های بهداشتی تاکید  کرد.

 

آخرین بروزرسانی 1400/6/22