فهرست اخبار فهرست اخبار

در مدیریت خراسان رضوی

راهکارهای ارتقای کیفیت کنترل و نظارت در شعب بررسی شد

نشستی به منظور ارایه راهکارهای مناسب جهت ارتقای کیفیت کنترل و نظارت در شعب استان خراسان رضوی با حضور مسوولان مدیریت، رییس حوزه حراست و بازرسان و حسابرسان مدیریت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی در این نشست ابوالفضل مهران مدیر شعب استان با تاکید بر اهمیت بازرسی در بانک اظهار داشت: شناخت دقیق از موضوع و محیط بازرسی و نیز قوانین و مقررات لازم و حاکم بر آن یکی از مهم ترین ضرورت های بازرسی کارآمد و مؤثر است.
وی ادامه داد: بازرسان پیش از ورود به شعبه باید به قوانین و مقررات تسلط کامل داشته باشند. مهران همچنین بر ارتقای کیفیت کنترل و نظارت تاکید و از عوامل نظارتی استان خواست که پیشنهادات سازنده و اجرایی خود را در جلسات ماهیانه اعلام و بندهای ابلاغیه و موارد تکراری و با اهمیت را در جلسات رؤسای شعب بیان کنند .
سپس مرتضی ناصری معاون اجرایی مدیریت بر نگاه همه جانبه عوامل نظارتی در بازرسی و حسابرسی شعب تاکید کرد. در ادامه این نشست حجت عظیمی رییس حوزه حراست استان بر نظارت مستمر بازرسان و حسابرسان در شعب استان اشاره کرد و عواملی را که باید مورد توجه بازرسان و حسابرسان قرار گیرد برشمرد. الگوی مناسب و مطلوب برای شعب، داشتن وجدان کاری و رعایت نظم و انضباط اداری ، دلسوزی برای اهداف بانک، کنترل و نظارت دقیق و پرهیز از قضاوت از جمله این تاکیدات بود.
همچنین در این نشست علی کبیر بازرس مدیریت توضیحاتی را درخصوص تهیه چک لیست های کنترل و نظارت برای تمامی بخش های بانک را به منظور کاهش قابل توجه ایرادات بازرسی ارایه کرد و آن را در پیشگیری از مشکلات موثر خواند. وی همچنین یادآور شد: تمام ابلاغیه بازرسان مرکز توسط بازرسان مدیریت در محل شعبه کنترل می شود و صحت پاسخ های اعلامی با متن بند ابلاغیه تطبیق و تا اصلاحات لازم ادامه می یابد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/20