فهرست اخبار فهرست اخبار

تجلیل از خبرنگاران در مدیریت خراسان رضوی

همزمان با 17 مرداد ماه و روز خبرنگار تعدادی از خبرنگاران خراسان رضوی از سوی مدیریت استان تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، رییس دایره امور اداری، رفاهی و آموزشی، کارشناس بازاریابی و کارشناس روابط عمومی با مدیران مسؤول، سردبیران و تعدادی از خبرنگاران روزنامه های کثیرالانتشار خراسان و قدس دیدار و گفتگو کردند.
در پایان این دیدار با اهدای هدایا به خبرنگاران از آنان تجلیل شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/20