فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور مدیر استان برگزار شد

پیاده روی خانوادگی کارکنان خراسان رضوی

پیاده روی خانوادگی با حضور حسن خطیب زاده مدیر شعب استان ، محسن علی محمدی معاون مدیریت و تعدادی از کارکنان مدیریت و شعب استان به همراه اعضای خانواده در پارک جنگلی وکیل آباد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در این همایش که با هدف افزایش روحیه نشاط و شادابی کارکنان، ارتقای میزان مشارکت جمعی و اجتماعی آنان برگزار شد ، کارکنان پس از پیاده روی و ورزش صبحگاهی ، یک صبح با نشاط را در کنار هم تجربه کردند

آخرین بروزرسانی 1398/8/9