فهرست اخبار فهرست اخبار

بررسی مشکلات پایانه های فروشگاهی در مدیریت خراسان رضوی

با هدف بررسی مشکلات پایانه های فروشگاهی نشستی با حضور موسوی فرد معاون مالی و فناوری مدیریت، کریمیان رییس دایره سیستم ها، مطهری راد رییس دایره امور مالی و داده ها، بدخشان کارشناس بازاریابی، تعدادی از رؤسای شعب مشهد و نماینده شرکت پارسیان برگزار گردید.
در این نشست مشکلاتی همچون تاخیر در نصب، جمع آوری و جابجایی پایانه های فروشگاهی، عدم پذیرش کارت های شتابی در پایانه های کسل و پیغام های مکرر خطا و ... توسط رؤسای شعب حاضر در جلسه مطرح شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24