فهرست اخبار فهرست اخبار

معاون مالی و فناوری اطلاعات خراسان رضوی تاکید کرد

جذب منابع جدید با استفاده از شرایط جدید حساب ممتاز

معاون مالی و فناوری خراسان رضوی در نشست کمیته بازاریابی مدیریت ، خواستار استفاده از ظرفیت های سپرده های ممتاز جدید برای جذب منابع جدید شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در این نشست حمیدرضا همت ابادی معاون مالی و فناوری اطلاعات مدیریت، با اشاره به سپرده های ممتاز جدید با تاکید بر جلوگیری از تبدیل سپرده ها و افزایش بهای تمام شده پول ، استفاده از سپرده های فوق را به عنوان ابزاری مناسب جهت جذب منابع جدید و تحقق اهداف بانک یادآور شد.

در این نشست  پیشنهاداتی از جمله  مذاکره با فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای  دارای  فروش اینترنتی در راستای بازاریابی درگاه پرداخت اینترنتی ، ثبت مسکن کارت مشتریان  در سامانه کارت سوخت در زمان صدور و تمدید کارت افتتاحی ، معرفی و آموزش لازم در خصوص  درگاه پرداخت اینترنتی به  کارکنان توسط مدیریت و مسیولین شعب، توسط حاضرین در نشست مطرح شد .

 

آخرین بروزرسانی 1397/10/12