فهرست اخبار فهرست اخبار

خطاب به انتظامات استان صورت گرفت

تاکید ریس حراست خراسان رضوی بر رعایت توصیه های حفاظتی

در نشستی که با حضور مسوولان حوزه حراست خراسان رضوی و با هدف تشریح وظایف و تقدیراز عملکرد کارکنان انتظامات برگزار شد، ریس حوزه حراست استان بر رعایت توصیه های حفاظتی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در این نشست حجت عظیمی  رییس حوزه حراست استان توصیه های لازم را در راستای انجام صحیح شرح وظایف ابلاغی و برخورد کریمانه با مردم و کارکنان به ویژه حفظ شان شهر مشهد مقدس به واسطه وجود بارگاه منورامام رضا (ع) ارایه کرد.

در ادامه این نشست ، راهکارهای کسب توفیق معنوی توسط امیر  نوروزی معاون حفاظت پرسنلی  و همچنین توضیحات لازم جهت انجام صحیح  وظایف و اِعمال حساسیت در ماموریت های محوله توسط سید رضا موسوی معاون حفاظت و امور ایمنی تبیین شد.

در پایان نیز حکم انتصاب محمد ضمیرمژده به سمت رییس انتظامات و همچنین درجه افسر نگهبانی به محمد انفرادی اعطا اشد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/21