فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی

با اطلاعات به روز ، پاسخگوی مشتریان باشید

کارکنان با مطالعه بخشنامه ها باید همواره اطلاعات بانکی خود را به روز کردده تا وظایفی را که به آنها محول شده به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف اثربخش باشند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، حسن خطیب زاده مدیر شعب استان با بیان این مطلب در نشست بخشنامه خوانی که  با حضور  معاونان مدیریت، تعدادی از روسای شعب مشهد و کارکنان مدیریت برگزار شد با تاکید بر اهمیت برگزاری مستمر این نشست ها گفت : جذب منابع و وصول مطالبات همواره مورد تایید مدیران ارشد بانک است و در کنار این دو شاخص مهم ارزیابی عملکرد،  بهره وری نیز از  اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در خصوص اهمیت افزایش بهره وری خاطرنشان کرد : بهره وری تولد دوباره ثروت  و احیای مجدد و بازنگری در همه امور بانک است و ثروت ما مشتریان هستند که باید به  بهترین نحو از آنها صیانت و نگهداری کنیم و در حفظ آنها کوشا باشیم.

خطیب زاده تاکید کرد :با توجه به نقش راهبردی کارکنان مدیریت برای شعب ،  کارکنان ستاد باید الگوی اخلاقی مناسبی برای شعب باشند

وی گفت : همه کارکنان صف و ستاد برای دستیابی به اهداف عالی بانک باید برنامه ریزی سالانه داشته تا بتوانند بهره وری را در تمام امور افزایش دهند.

مدیر شعب استان با تاکید بر توسعه ارایه خدمات کارمزد محور،  یکی از اهداف مهم بانک  را کیفی سازی محصولات و خدمات بانک برشمرد  که باید مد نظر قرار گیرد.

در پایان نیز هدایا و لوح تقدیر تعدادی از کارکنان منتخب دوایر مدیریت توسط مدیر شعب استان اهدای شد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/20