فهرست اخبار فهرست اخبار

در خراسان رضوی برگزار شد

اولین اتاق فکر دفاتر حراست منطقه دوکشور

اولین نشست کارگروه اتاق فکر دفاتر حراست منطقه دو کشور با حضور روسای دفاتر حراست مدیریتهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان،سیستان و بلوچستان در استان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی در این نشست حجت عظیمی مسیول حوزه حراست استان ، به منظور همفکری و تبادل نظر به صورت مستمر  پیشنهاد ایجاد کارگروههای ساختاری حراست ذیل دفاتر حراست منطقه دو کشور را مطرح کرد  .

همچنین  مسوولان دفاتر حراست منطقه،‌  با اشاره به مزایای این طرح،  جانشین پروری ، فرصت رشد سایر کارکنان و تشریک مساعی در امور ، را از جمله این مزایا برشمردند.

در ادامه این نشست دستاوردهای دفاتر حراست منطقه مطرح و اهم اقدامات جاری مورد تبادل نظر قرار گرفت.

آخرین بروزرسانی 1397/9/10