فهرست اخبار فهرست اخبار

بازگشت

قدردانی از همکار روشندل در مدیریت خراسان رضوی

قدردانی از همکار روشندل در مدیریت خراسان رضوی
در مراسمی با حضور مدیر شعب استان خراسان رضوی و معاونان مدیریت، از همکار روشندل مدیریت قدردانی شد

. به گزارش روابط عمومی خراسان رضوی، در این مراسم حسن خطیب زاده  مدیر شعب استان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از کاظم باقری تجلیل کرد.

این گزارش حاکی است کاظم باقری در سال 1357 به استخدام بانک در آمده و در تلفنخانه مدیریت شعب استان و شعبه مرکزی مشهد خدمت کرده و در سال 1387 به افتخار بازنشستگی نایل آمده است.

ساعت : 12:16:00
تاريخ : 1397/08/30