فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی عنوان کرد

مدیریت هوشمند هزینه ها ، اولویت مهم سال جاری

جلسه بررسی راهکارهای صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در مدیریت خراسان رضوی برگزار شد

 یکی از اولویتهای مهم بانک در سال جاری ، مدیریت هوشمند است بنابراین بایددر هزینه های مدیریت و شعب تحت پوشش با برنامه ریزی و هوشمندانه عمل کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، حسن خطیب زاده مدیر شعب استان با بیان این مطلب در نشستی که به منظور بررسی راهکارهای صرفه جویی و مدیریت هزینه های شعب و مدیریت  با حضور  معاونان مدیریت، رییس حوزه حراست و تعدادی از رؤسای دوایر و کارشناسان مدیریت برگزار شد،

 بر نظارت و کنترل و آموزش رؤسای شعب با هدف  مدیریت هزینه ها و فرهنگ صرفه جویی تاکید کرد .

 وی گفت : یکی از مهمترین اقداماتی که می توانیم انجام دهیم فرهنگ سازی صرفه جویی در هزینه ها در مدیریت و شعب استان  است که باید این فرهنگ در  تمامی کارکنان نهادینه شود.

خطیب زاده به مواردی از جمله تشویق  کارکنان در استفاده بهینه و صرفه جویی در هزینه های اداری از قبیل (آب ، برق ، گاز ، تلفن و ...) بررسی راهکارهایی جهت روشنایی شعب به نحوی که کمترین هزینه را برای مدیریت داشته باشد.  و نیز راهکار پیشگیری و جلوگیری از هزینه های درمانی به طور مثال از طریق فعالیت ورزشی ، مدیریت روشن و خاموش نمودن  سیستم های سرمایشی در ساختمان مدیریت اشاره کرد.

مدیر شعب استان اظهار داشت : یکی از اهداف اصلی ما در سال جاری ، مصرف کالای ایرانی است که می توانیم در خرید اثاثیه برای شعب و مدیریت ، کالای ایرانی با کیفیت را جایگزین کالای خارجی کنیم تا علاوه بر حمایت از کالای ایرانی در هزینه ها هم صرفه جویی شود .

 

آخرین بروزرسانی 1397/3/1