فهرست اخبار فهرست اخبار

قدردانی از مشتری خاص بانک در مدیریت خراسان رضوی

از مدیر مرکز پزشکی پارسیان به عنوان یکی از مشتریان خاص شعبه مرکزی مشهد در مدیریت خراسان رضوی تقدیر شد.

در راستای تکریم و قدردانی از مشتریان خاص بانک، از مدیر مرکز پزشکی پارسیان در مدیریت خراسان رضوی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در این اقدام حسین جوادی فر از کارکنان مدیریت و هادی عبدی از کارکنان شعبه مرکزی مشهد از مرکز پزشکی پارسیان (بزرگترین مرکز تصویر برداری پزشکی شبانه روزی شرق کشور) که مشتری ویژه شعبه مرکزی مشهد و پذیرنده کارتخوان فروشگاهی بانک است بازدید و با اهدای هدایای بانکی از دکتر خواجوی مدیر این مرکز قدردانی کردند.

دکتر خواجوی  در این دیدار با قدردانی از بانک مسکن پیشنهاداتی نیز به منظور بهبود عملکرد کارتخوان فروشگاهی بانک ارایه کرد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/9/16