فهرست اخبار فهرست اخبار

رییس حوزه حراست استان خراسان رضوی :

ارتقای دانش حفاظتی برای مشاغل مدیریتی ضروری است .

نشست ریس حوزه حراست استان با معاونان شعب و معاونان دوایرمدیریت شعب استان

ریس حوزه حراست خراسان رضوی در نشستی با حضور معاونان شعب و معاونان دوایر

مدیریت شعب استان، ارتقای سطح دانش حفاظتی در کنار دانش شغلی را جزو ملزومات مشاغل مدیریتی دانست.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی حجت عظیمی رییس حوزه حراست استان  در این نشست بر ضرورت توجه به معیارهای ایمان و تقوا، صلاحیت اخلاقی، اصالت خانوادگی و لیاقت کاری در انتصابات تاکید کرد.  

وی با اشاره به اهمیت بحث کنترل و نظارت در بانک گفت : ضرورت دارد سیستم کنترل و نظارت برای تمام امور شعب اجرایی شود .

ریس حوزه حراست استان از تمامی کارکنان خواست در زمینه انجام امور مشتریان بدون ایجاد تنش و با سرعت و دقت بالا اقدام کرده و به حفظ کیان خانواده توجه ویژه داشته باشید.

آخرین بروزرسانی 1396/9/16