فهرست اخبار فهرست اخبار

در شعب مدیریت خراسان رضوی انجام شد

اختصاص باجه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز در شعب خراسان رضوی

هدف از احتصاص باجه افتتاح حساب ممتازتاثیرگذاری بیشتر تبلیغات حساب ممتاز بر روی مراجعان شعب

در راستای بازاریابی و جذب منابع در سپرده سرمایه گذاری ممتاز، در شعب تحت پوشش مدیریت خراسان رضوی باجه ای جهت  افتتاح حساب ممتاز اختصاص یافت .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، امیر بدخشان کارشناس بازاریابی مدیریت  هدف از این طرح را تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات حساب ممتاز  بر روی مراجعان شعب  عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف سال جاری و با عنایت به اهمیت جذب، حفظ منابع و تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات حساب ممتاز بر روی مراجعین شعب، در شعب باجه ای جهت افتتاح حساب  سپرده سرمایه گذاری ممتاز اختصاص یافت .

وی افزود : در ادامه راه اندازی این باجه و به منظور تبلیغات بیشتر و موثرتر در خصوص این حساب،  معاونان شعب به عنوان رابطان ممتاز معرفی و در همین راستا مقرر شد معاونان  شعب استان مباحث، جلسات و مذاکرات مرتبط با بازاریابی خصوصاً سپرده ممتاز را در شعبه هدایت نموده و نسبت به جذب و حفظ منابع اقدام کنند .

بدخشان ادامه داد : همچنین در جهت ایجاد رقابت سالم و پویاتر شدن کارکنان  در شعب،‌ طرح عید تا عید ممتاز از ابتدای شهریور تا پایان شهریور ماه سال جاری در شعب اجرا شد و در پایان شهریور ماه همکاران فعال در این بخش و شعب موفق شناسایی و پیش بینی اعطای پاداش به آنان در دستور کار قرار گرفت.

آخرین بروزرسانی 1396/9/16