فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی :

رفع نیازهای بازنشستگان یکی از اولویتهای بانک است.

دیدار مدیر شعب استان با تعدادی از همکاران بازنشسته

روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی خبر داد : حسن خطیب زاده مدیر شعب استان با حضور در کانون بازنشستگان خراسان رضوی با تعدادی از همکاران  بازنشسته دیدار و رفع نیازهای آنان  را یکی از مهمترین اولویت های بانک برشمرد.

در این دیدار  مدیر شعب استان اظهار داشت: همکاران بازنشسته پیشکسوتان و سرمایه های ارزشمند این سازمان هستند و تلاش در جهت رفع نیازهای آنان یکی از مهمترین اولویت های بانک است و امیدوارم بتوانم مشکلات این همکاران عزیز را به مدیران ارشد به جهت مرتفع نمودن آن ها انعکاس دهم.

آخرین بروزرسانی 1396/9/16