فهرست اخبار فهرست اخبار

برگزاری چهار دوره آموزشی در مدیریت خراسان رضوی

برگزاری دوره های آموزشی "تهدیدات و آسیب پذیری خانواده "و "فساد اداری و اقتصادی" «پیشگیری و مبارزه باتخلیه تلفنی» و «امنیت IT»»

حوزه حراست مدیریت خراسان رضوی برای ارتقا سطح علمی کارکنان مدیریت و شعب استان و صیانت نهاد مقدس خانواده دوره های  آموزشی  "تهدیدات و آسیب پذیری خانواده "و "فساد اداری و اقتصادی" را با حضور اساتیدی از حراست کل استان و اداره آموزش دادگستری کل استان برگزار کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ،در این دوره آموزشی حجت الاسلام داودی نژاد از اساتید حوزه و دانشگاه به بیان نکات و قوانین خوشبختی در خانواده و رمز و رازهای ارتباط موثر بین زوجین در هنگام بروز مشکلات پرداخت.

در ادامه دوره آموزشی عندلیب معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مباحث مربوط به فساد اداری و اقتصادی را برای فراگیران ارایه کرد.

در گزارشی دیگر روابط عمومی این مدیریت از برگزاری دوره های آموزشی «پیشگیری و مبارزه باتخلیه تلفنی» و «امنیت IT»»  با حضور معاونان شعب و دوایر مدیریتخبر داد. در این دوره آموزشی انصاری از اساتید مدعو حراست کل استان به ارایه مطالبی در خصوص تخلیه تلفنی پرداخت.

همچنین سرهنگ جواد قنبری -جانشین پلیس فتا استان خراسان رضوی لزوم  رعایت نکات امنیتی و حفاظتی در فضای مجازی را ارایه کرد.

آخرین بروزرسانی 1396/9/16