پاداش 56 میلیون ریالی شرکت برق استان به خراسان رضوی

به دلیل مصرف بهینه صورت گرفت

پاداش 56 میلیون ریالی شرکت برق استان به خراسان رضوی

مدیریت خراسان رضوی در زمینه مصرف برق و مشارکت در طرح ملی کاهش پیک بار شبکه شبکه سراسری سال 97 کمک به سزایی به شرکت توزیع نیروی برق استان در اهداف تعریف شده وزارت نیرو داشته و برای این همکاری در قبوض دی ماه جمعا 56726712 ریال پاداش همکاری برای این مدیریت لحاظ خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی  علی سعیدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد با اعلام این خبر ، طی نامه ای از اقدامات و احساس مسوولیت مدیریت خراسان رضوی به دلیل ایفای نقش موثردر راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدردانی کرد.

آخرین بروزرسانی 1397/11/28