تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير خراسان رضوي

با بررسي كارنامه ارزيابي عملكرد ، برنامه آينده را ترسيم كنيد .

مدير شعب خراسان رضوي بر بررسي و تحليل كارنامه ارزيابي عملكرد سال گذشته و برنامه ريزي به منظور بهبود وضعيت شعب تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي در نشستي كه به منظور تشريح كارنامه ارزيابي عملكرد شعب با حضور معاونان مديريت ، روساي دواير مديريت و تعدادي از روساي شعب برگزار شد ، حسن خطيب زاده مدير شعب استان گفت: كارنامه ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از كامل ترين ابزارهاي سنجش شعب مي باشد و موفقيت در آن نشانگر برنامه ريزي مناسب و فعاليت هدفمند  است

خطيب زاده  شناسايي نقاط قوت و ضعف، برنامه ريزي مناسب به منظور استفاده حداكثري از فرصت ها و تلاش گروهي كاركنان را ازجمله عوامل موفقيت در اين فرآيند دانست.

سپس محمدپورقرباني معاون اجرائي استان به تشريح عملكرد شعب در حوزه هاي اعتباري و وصول مطالبات پرداخت و بر تلاش هدفمند براي پرداخت تسهيلات و صدور ضمانتنامه با رعايت بهداشت اعتباري و همچنين وصول مطالبات تاكيد كرد.

 همچنين حميدرضا همت آبادي معاون مالي و فناوري اطلاعات مديريت با تشريح تغييرات ايجاد شده در فرآيند ارزيابي عملكرد سال 99 گفت: تغييرات جديد نشان دهنده اولويت ها و سياستهاي جديد بانك  است كه لازم است مسوولان شعب در برنامه ريزي هاي خود مد نظر قرار دهند.

همچنين محسن عليمحمدي معاون اداري پشتيباني مديريت بر رعايت دستورالعمل ها و مقررات، برقراري ارتباطات مناسب و دوسويه با كاركنان، رعايت پروتكل هاي بهداشتي و ... تاكيد كرد.

با اعلام نتايج ارزيابي عملكرد شعب در ارديبهشت ماه، مجامع ارزيابي عملكرد شعب شهر مشهد به صورت جداگانه در اتاق مدير شعب استان و معاونان مديريت با حضور رؤساي دواير مديريت و  روساي شعب مشهد برگزار شد.

آخرین بروزرسانی 1399/3/24