تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب خبر داد

کسب رتبه چهارم کشور توسط مدیریت خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد

با تلاش مستمرکارکنان در سال گذشته توانستیم براساس شاخص هایی که توسط اداره کل امور مدیریت های شعب مشخص شده بوددر ارزیابی عملکرد مدیریتها حائز رتبه چهارم کشور و رتبه اول در بین مدیریت های هم تراز شویم.

 

با تلاش مستمرکارکنان در سال گذشته توانستیم براساس شاخص هایی که توسط اداره کل امور مدیریت های شعب مشخص شده بوددر ارزیابی عملکرد مدیریتها حائز رتبه چهارم کشور و رتبه اول در بین مدیریت های هم تراز شویم.به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ابوالفضل مهرا ن مدیر شعب استان با بیان این مطلب در اولین نشست سال جاری که  با حضور مسؤولان مدیریت، رؤسای شعب استان، معاونان شعب استان برگزار شد با اشاره به عملکرد بسیار مطلوب مدیریت شعب خراسان رضوی در سال  93 افزود:این موفقیت در سایه همدلی و همراهی همه کارکنان مدیریت در صف و ستاد میسر شده است

مهران علل موفقیت رؤسای شعب برتر را جذب بیشتر منابع، کاهش مطالبات معوق، صدور ضمانتنامه و تلاش در جهت ارتقای بانکداری الکترونیکی دانست.

مدیر شعب استان با تاکید بر اینکه در تحقق اهداف سال 94 بانک، همه حوزه ها باید فعال باشند گفت : سیاست بانک جذب سپرده های خرد و پایدار است و وصول مطالبات نیز خود نوعی جذب منابع است که کارکنان باید در این زمینه ها بسیار پرتوان عمل کنند.

مهران با تأکید بر اهمیت بازاریابی اظهار داشت: رؤسای شعب باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که بازاریابی در سطح تمام اصنافی که با بانک مسکن در ارتباط هستند انجام پذیرد و ضرورت دارد همه همکاران در شعب و مدیریت در بازاریابی فعال شوند.

مدیر شعب استان مهمترین وظیفه رؤسای شعب را نظارت و کنترل همه جانبه بر عملکرد کارکنان در شعبه عنوان نمود و به مواردی از جمله سلامت اداری، رعایت مقررات و بخشنامه ها، اهمیت بازرسی و حسابرسی شعب، صدور ضمانتنامه ، کاهش هزینه ها که مورد تأکید بانک در سال جاری است اشاره کرد.

مهران با مهم دانستن ارتقای بانکداری الکترونیکی عنوان داشت : با تلاش همه کارکنان در بخش اینترنت بانک در فروردین ماه عملکرد خوبی داشته ایم که این امر از زحمات همه کارکنان در بخش بانکداری الکترونیکی حکایت می کند.

مدیر شعب استان با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات معوق به عنوان یکی از مهمترین اولویت های بانک در سال 94 خاطرنشان کرد : به منظور تسهیل در وصول مطالبات، یکی از اقدامات بانک در سال جاری برون سپاری بخشی از پرونده های کلان به شرکت های خارج از بانک و تعیین کارمزد وصول مطالبات روستایی است.

وی ادامه داد: یکی از شاخص های مهم سال جاری بحث ارتقاء کیفیت آموزش کارکنان است که در آزمون سنجش شغلی کارکنان نیز ارتقاء کیفیت آموزش پرسنل مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23