تازه های اخبار تازه های اخبار

در نشست مشورتی مشهد بررسی شد

روش های جذب منابع صفردرصدی و صدور ضمانت نامه

برگزاری جلسه کمیته بازاریابی در مدیریت خراسان رضوی

در نشست کمیته بازاریابی که با حضور  مدیر شعب استان اعضای کمیته و شعب مرکزی مشهد، ‌طرقبه، طلاب مشهد،‌ بلوار شریعتی مشهد، سعدآباد مشهد، شهرک شهید رجایی مشهد و پاسداران مشهد برگزار شد روش های جذب منابع صفر درصدی ، حساب صندوق مسکن جوانان و صدور ضمانت نامه بررسی شد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان ، در این نشست حسن خطیب زاده مدیر شعب استان از تلاش و کوشش همه جانبه کارکنان شعب در راستای جذب منابع در سال گذشته  قدردانی کرد.

در ادامه امیر بدخشان کارشناس بازاریابی مدیریت اظهار داشت: ضرورت دارد رؤسای شعب پیشنهادات و ایده های سازنده کارکنان شعب در جهت جذب منابع را با ذکر نام طرح و نام همکار به مدیریت اعلام کنند تا به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان خلاق، از این همکاران توانمند توسط مدیریت قدردانی شود.

بدخشان یکی از راه های صدور ضمانتنامه را ارتباط شعب با پیمانکاران شرکت های تعاونی مسکن دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد همکاران امتیازات و تفاوت های مهم در دستورالعمل های ضمانتنامه در بانک مسکن در مقایسه با سایر بانک ها را جهت مشتریان تشریح کنند تا مشتریان نسبت به دریافت ضمانتنامه از بانک مسکن ترغیب شوند.

در این نشست از احمد ذبیحی یکی از کارکنان خلاق شعبه سناباد مشهد که با طراحی برنامه های متعددی در شعبه در جهت سهولت و سرعت انجام کار اقدام نموده است با اهدای هدایا توسط مدیر شعب استان تجلیل شد.

 

آخرین بروزرسانی 1397/5/18