دستگاه های کارتخوان برای مبادلات مالی به یک ضرورت تبدیل شده است

مدیر شعب استان بانک مسکن استان کرمانشاه:

دستگاه های کارتخوان برای مبادلات مالی به یک ضرورت تبدیل شده است

مدیر شعب استان کرمانشاه، با ارایه آماری از تعداد دستگاه های کارتخوان بانک مسکن اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 910 دستگاه کارتخوان بانک مسکن در استان فعال است.از این تعداد 1630 دستگاه ثابت و 280 دستگاه از دستگاه های سیار به شمار می رود.

ریحانی پور گفت: با توجه به ضرورت وجود دستگاه های کارتخوان در مبادلات مالی، یکی از برنامه های بانک مسکن استان کرمانشاه، افزایش تعداد این دستگاه با در نظر گرفتن جمع آوری دستگاه های غیر فعال و جایگزینی آنها با دستگاه های فعال است، لذا بصورت مستمر فعالیت کل دستگاه های استان را رصد کرده و روند نصب و جایگزینی را بصورت مداوم دنبال می کنیم.

مدیر شعب استان کرمانشاه گفت: برقراری ارتباط دایم با همه پذیرندگان و تبدیل پذیرندگان غیر فعال به پذیرندگان فعال  و همچنین تشویق و قدردانی از پذیرندگان فعال ، یکی از برنامه های این مدیریت است.

وی بیان داشت: در شرایط وجود بیماری کرونا، تمایل بیش از پیش مردم به استفاده از خدمات غیر حضوری بانک ها از طریق درگاه های الکترونیکی و استفاده از دستگاه های کارتخوان در خریدهای روزمره ، بیشتر شده است لذا همکاران ما در بانک مسکن نیز باید همه تلاش خود را برای ارایه خدمات مطلوب به پذیرندگان این دستگاه ها بکار گیرند.

ریحانی پور در ادامه اظهار داشت: همکاران شعب، نقش مهمی در تخصیص دستگاه های کارتخوان به مشتریان فعال دارند لذا وظیفه شرکت پشتیبانی کننده و دوایر مدیریت است که ضمن رصدوپشتیبانی فعالیتهای شرکت، شرایطی فراهم کنند تا پذیرنده دستگاه، در صورت وجود دستگاه بانک های دیگر،  رغبت بیشتری برای استفاده از دستگاه کارتخوان بانک مسکن داشته باشد.

وی افزود: خوشبختانه بانک مسکن استان کرمانشاه سال گذشته در موضوع تعداد و مبلغ تراکنش دستگاه های کارتخوان عملکرد مثبتی داشته و موفق به تحقق هدف و کسب جایگاه سبز شده است. اما با وجود این شرایط، همچنان ظرفیتهای خوبی در توسعه استفاده از این دستگاه وجود دارد و باید علاوه بر موضوع کمیت یعنی افزایش نصب تعداد دستگاه های کارتخوان، موضوع کیفیت یعنی به روزرسانی دستگاه نیز مدنظر قرار گیرد.

مدیر شعب استان کرمانشاه، در پایان از اعضای کمتیه بانکداری الکترونیک این بانک خواست تا با برگزاری جلسات هم اندیشی با همکاران مرتبط با دستگاه کارتخوان در شعب استان از نظرات آنها در برنامه ریزی برای ارتقای کمیت و کیفیت این دستگاه ها استفاده کنند.

آخرین بروزرسانی 1399/4/17