فهرست اخبار فهرست اخبار

تجلیل از مدیر کل دفتر برنامه ریزی ،نوسازی وتحول اداری استانداری کرمان به مناسبت ورود آزادگان به میهن اسلامی

به مناسب ورود آزادگان به میهن اسلامی مدیر شعب استان با آزاده سرافراز محمدرضا شریفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی،نوسازی وتحول اداری استانداری کرمان دیدار وگفتگو کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب کرمان  ،محمد غفوریان مدیر شعب استان در این دیدار با اشاره به حماسه آفرینی رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس، عزت وعظمت کنونی کشور را مدیون خون شهیدان ،دلاوری رزمندگان در دوران دفاع مقدس  وصبر واستقامت آزادگان عنوان کرد .

غفوریان گفت :آزادگان مشعل داران  وراویان روشنگری ومنادیان پایداری هستند ،غیور مردانی که به رغم سخت ترین شکنجه ها در اردوگاه دشمن بعثی از عزت وکیان کشور اسلامی دفاع کردند .

مدیر شعب استان با تاکید بر مستند سازی خاطرات آزادگان در دوران اسارت افزود :باید خاطرات دوران اسارت آزادگان بنحو شایسته ای برای نسل جوان بازگو شود وهمه قدر دان ایثارگری آنها باشند.

وی تصریح کرد :امروز همه آزادگان سرافراز می توانند با تبیین رشادت ها وشهامت های روزهای اسارت بویژه برای نسل جوان در بالندگی وارتقاءبینش وشناخت بیشتر این نسل موثر واقع شوند .

محمدرضا شریفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی وتحول اداری استانداری کرمان نیز در این دیدار با بیان خاطراتی از دوران اسارت  ایستادگی امروز ملت ایران  دربرابر زیاده خواهی دشمنان را نشات گرفته از استقامت وپایداری آزادگان در دوران اسارت عنوان کرد .

 
آخرین بروزرسانی 1399/5/29