فهرست اخبار فهرست اخبار

در دیدار مدیر شعب استان با فرماند ه پایگاه هوانیروز کرمان راههای گسترش همکاری وتعامل دوجانبه بررسی شد

دیدار مدیر شعب استان با فرمانده پایگاه هوانیروز

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان ،محمد غفوریان مدیر شعب در دیدار با فرمانده پایگاه هوانیروزکرمان ،خدمات ومحصولات بانک را تشریح واز آمادگی بانک مسکن در راستای پرداخت تسهیلات مسکن برای نیروی انسانی هوانیروز خبر داد.

مدیر شعب کرمان در این دیدار ضمن تشکر، ازپرسنل پایگاه  هوانیروز ودستگاه های نظامی کشور در تامین امنیت جامعه اظهار داشت: ارائه خدمت به این قشرافتخار بزرگی است وبانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن، در سالهای اخیر  پرداخت تسهیلات به پرسنل ارتش را در دستور کارقرار داده است .

غفوریان با تشریح  تسهیلات بانک مسکن در حوزه ساخت وخرید مسکن از آمادگی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات برای خانه دار کردن پرسنل هوانیروز خبر داد.

 سرهنگ خلبان عباس اعتماد زاده فرمانده پایگاه هوانیروز کرمان  نیز در این دیدار اظهار داشت :این پایگاه از جایگاه ویژه ای برخوردار است  و پرسنل زحمت کش  وسخت کوش پایگاه وظیفه خود در دفاع از امنیت کشور را به خوبی انجام می دهند .

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی موجود وتورم در بخش مسکن، تعدادزیادی از پرسنل امکان خرید واحد مسکونی را ندارند ؛که امیدواریم با مساعدت بانک مسکن بتوانیم، قشر عظیمی از نیروهای هوانیروز را خانه دار کنیم.

افزایش تعامل وهمکاری دوجانبه ،انتقال حساب تعاونی پایگاه هوانیروز به بانک مسکن از جمله تصمیماتی بود که در این دیدار مطرح ومورد توافق طرفین قرار گرفت.
آخرین بروزرسانی 1399/5/21