فهرست اخبار فهرست اخبار

بانک مسکن در رونق اقتصادی وایجاد اشتغال درکشور سهم بسزایی را ایفا می کند.

علی اکبر سلطانی نژاد ،مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان در دیدار مدیر شعب کرمان با بیان این مطلب ،از نقش سازنده بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن تقدیرکرد.

علی اکبر سلطانی نژاد ،مدیر کل بنیاد مسکن استان کرمان در دیدار مدیر شعب کرمان با بیان این مطلب ،از نقش سازنده بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن تقدیرکرد.  

وی گفت : بانک مسکن در رونق اقتصادی وایجاد اشتغال درکشور سهم  بسزایی  را ایفا می کند.

سلطانی نژاد افزود :اقشارمختلفی از مردم کشور از خدمات بانک مسکن بهره مند شده اند؛ که جای بسی تقدیر است .

مدیرکل بنیاد مسکن استان ،با اشاره به خدمات بانک مسکن طی سالیان اخیر ،بویژه درطرح  مسکن مهر و بهسازی ونوسازی مسکن روستایی این خدمات را منشاء خیر ودر راستای توسعه روستاها عنوان کرد .

وی گفت: بنیاد مسکن استان همیشه در کنار بانک خواهدبودوتعامل وهمکاری لازم در همه حوزه بویژه وصول مطالبات بیش از گذشته خواهد بود  .

محمد غفوریان مدیر شعب استان ،نیز در این دیدار با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت :بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن وبا تجربیاتی  موفقی که  در پرداخت تسهیلات مسکن مهرداشته است ؛ امادگی لازم برای همکاری در اجرای پروژه های در دست اقدام بنیاد مسکن را دارد.

 وی گفت : بنیاد وبانک مسکن هر دو از یک خانواده هستند ومنافع مشترک زیادی دارند .

غفوریان افزود :همکاری بانک وبنیاد مسکن  در بخش مسکن آثار مثبتی را در جهش تولید مسکن واشتغال به همراه خواهد داشت .

گفتنی است : همکاری در زمینه وصول مطالبات معوق ،صدور ضمانت نامه برای پیمانکاران طرف قرارداد بنیاد مسکن؛ ازجمله موضوعات مورد بحث در این دیدار بود .

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/3/21