تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب در مراسم اعطاء درجه همکار انتظامات عنوان نمود:

تسلط بر مسائل حفاظتی و امنیتی، لازمه پردازش و واکنش سریعتر نسبت به مسائل است

با حضورمدیر شعب استان ،رئیس دفتر حراست و کارکنان انتظامات مدیریت، مراسم ارتقاء درجه امین حاتمی نصاری از همکاران انتظامات برگزار شد.
با حضورمدیر شعب استان ،رئیس دفتر حراست و کارکنان انتظامات مدیریت، مراسم ارتقاء درجه امین حاتمی نصاری  از همکاران  انتظامات برگزار شد.
 در این مراسم که در محل ساختمان مدیریت بانک مسکن برگزار شد صید محمد نصرالهی - مدیر شعب استان -در سخنانی همکاران انتظامات را پیشانی بانک و آینه رفتار همکاران دانست و بر آراستگی ظاهری و تسلط بر امور بانکی توسط آنان تاکیدکرد.
وی با بیان اینکه هر چه بیشتر با مسائل حفاظتی و امنیتی آشنا شوید ذهن شما می تواند سریعتر نسبت به پردازش آن مسائل واکنش نشان دهدافزود: داشتن اطلاعات شغلی ، ورزش منظم وافزایش فعالیت بدنی برای همکاران انتظامات مهم و لازم اجراست.
وی اظهار داشت : اولین انتظار ما از همکاران انتظامات ، انجام اولیه امور و کنترل و نظارت بیشتر بر مسایل جاری مدیریت و شعب می باشد.
 در ادامه این مراسم صالح شهری - رئیس دفتر حراست نیز با تقدیر از عملکرد امین حاتمی نصاری ، وی را از همکاران بسیار توانمند وخوب مدیریت دانست .
در پایان این مراسم و با اعطاء درجه، امین حاتمی نصاری از درجه افسر نگهبانی به درجه ارشد افسر نگهبانی نائل و هم چنین  به عنوان  مسئول شیفت حفاظتی مدیریت منصوب شد. 
آخرین بروزرسانی 1395/3/4