تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب استان ايلام عنوان كرد:

نير وهاي در سايه را فعال كنيد تا رشد كنند

نيروهاي شعبه را پرورش دهيد و اگر كارمندي خوب كار مي كند ،كمك كنيد تا بهتر شود

عاطف ضمير مدير شعب استان كه در جلسه گردهمايي و هم انديشي روساي شعب و دواير مديريت استان ايلام كه در محل سالن اجتماعات مديريت برگزار شد سخن مي گفت با بيان مطلب فوق افزود:روساي شعب بايد با تغيير رويه و ايجاد نگرش جديد در بين همكاران  نگذارند كه همكاران در سايه بمانند و بايد زمينه رشد آنها را فراهم كنند.

وي با اشاره به ارزيابي مديريت استان در بخش هاي مختلف طي دو ماهه ابتداي سال ، عملكرد استان را دربخش هاي مختلف در مقايسه با ساير استانها بسيار نامناسب دانست وخواستار ايجاد برنامه ريزي مناسب جهت تحقق اهداف و جلو گيري از  كاهش رتبه مديريت شد.

مدير شعب استان در ادامه با اشاره به جايگاه سبز مديريت استان در بين ساير مديريت ها طي 3سال اخير، به نحوه افزايش منابع و راهكارهاي بازاريابي اشاره و تصريح كرد:ضمن توسعه روابط با مشتريان از محصولات و خدمات بانك نظير ممتاز ، قرض الحسنه جاري ، جوانان ، بانكداري الكترونيك در زمان مناسب  استفاده نماييد.

وي با اشاره به اهميت فرآيند بازاريابي و نقش آن در كسب سهم بيشتر از بازار تاكيد نمود: روساي شعب بايستي براي دستيابي به اهداف ، در اين زمينه تلاش بيشتري داشته باشند.

عاطف ضمير در ادامه با اشاره به عملكرد ضعيف برخي از شعب اضهار داشت: از مجموع 16شعبه مديريت فقط چهار شعبه نمره لازم را كسب نموده اند كه بايد روساي شعب كنترل و نظارت همه جانبه اي بر امور شعب و همكاران داشته باشند.

ايشان ادامه داد: نقاط ضعف خود را به بازار نسبت ندهيد ، وقتي تفكر غلطي شكل بگيرد ، نتيجه آن عدم تحرك بخشي به همكاران، كاهش منابع و افزايش مطالبات خواهد بود.

وي ادامه داد: هر روز به آمار و عملكرد شعبه خودتان نگاه كنيد ، ببينيد شعبه شما در كجاي آمار قرار دارد ، شعبه را آناليز كنيد ، بررسي كنيد ، با برنامه ريزي نقاط ضعف را پوشش دهيد.

مدير شعب استان از روساي شعب خواست سلامت نفس را سرلوحه كار خود قرار داده و با توانمندي سازي و احساس مسئوليت تمام ، تلاش خود را در راستاي جذب منابع و تحقق اهداف مديريت انجام دهند.

مدير شعب استان در ادامه عملكرد شعب مديريت استان دربخش هاي مختلف را بررسي و از شعب امام خميني (ره)، مادر ، حيدري و دانشجو به عنوان شعب موفق طي دو ماه اخير نام برد.

وي در ادامه سخنان خود وصول مطالبات را يكي از راه هاي افزايش سرمايه بانك خواند و گفت: در كنار جذب منابع ، وصول مطالبات نيز به طور جدي پيگيري گردد.

عاطف ضمير پيگيري مستمر و پيشگيري از معوق شدن مطالبات از همان قسط اول و دوم را بهترين راهكار كاهش مطالبات  ذكر كرد و بر فعاليت روزانه همكاران در اين بخش تاكيد نمود.

در ادامه اين جلسه حشمت اله كاكي  معاون مدير شعب استان نيز در سخناني داشتن هدف و برنامه را باعث موفقيت ودست يابي به اهداف ذكر كرد و گفت: تلاش ، برنامه ريزي ، احساس مسئوليت وپيگيري مستمر امورباعث موفقيت خواهد شد.

وي  به ظرفيت ها و پتانسيل فراوان همكاران اشاره و بيان داشت: نداشتن توانايي يك بحث است ، اما وقتي به توانايي همكاران و منابع  در اختيار ساير بانكها  نگاهي مي اندازيم آنوقت است كه پي مي بريم از توان همكاران بدرستي استفاده نشده است.

معاون مدير شعب تصريح نمود :  مشتري مداري باعث جذب منابع و وفادار سازي آنان به بانك خواهد شد ، پس بدنبال راههاي بگرديد كه توانايي و را حل هاي شما  را در برابر مشتريان افزايش دهد .

كاكي سپس به ارزيابي صورت گرفته از شعب در ابتداي سال اشاره و خاطر نشان ساخت: بدلايل مختلف شعب استان عملكرد مناسبي نداشته اند كه بايستي با برنامه ريزي ، همفكري و مشاركت گروهي عقب ماندگي هاي اين دو ماه اخير جبران شود.

پيگيري پروند هاي اجراي ، وصول مطالبات، ، پاسخ به مكاتبات اداري، عدم ارسال پرونده توسط مشتري ، استفاده از تسهيلات بدون سپرده، استفاده از ظرفيت تبصره ماده 35 و مشتري مداري از ديگر  مواردي بود كه كاكي به آنها اشاره كرد.

آخرین بروزرسانی 1399/4/9