تازه های اخبار تازه های اخبار

توسط بانك مسكن استان ايلام صورت گرفت:

مشاركت در ساخت 1600واحد با پرداخت 590ميليارد ريال تسهيلات

با توجه به شرايط منطقه اي، نياز مبرم به يك برنامه ريزي هدفمند و كلي جهت دستيابي به اهداف و خدمت به مردم محروم منطقه احساس مي شد كه نهايتا با تلاش همكاران مديريت و شعب بانك مسكن استان ، موفقيت هاي متعددي در اين خصوص مختلف حاصل شد.

به گزارش پايگاه خبري هيبنا حسين عاطف ضمير در مصاحبه با اين خبرگزاري با بيان اينكه بانك مسكن در حوادث غير مترقبه و پرداخت خسارت به هم وطنان آسيب ديده از اين حوادث هميشه پيشقدم بوده اظهار داشت: پس از وقوع سيل  و زلزله در  استان ايلام  از ابتداي مهر ماه 96تا پايان ارديبهشت 99 بالغ بر 7هزار و 324فقره تسهيلات به مبلغ 575ميليارد و 50ميليون ريال پرداخت  نموديم.

ايشان اين ميزان پرداختي را نشان از حس مسئوليت پذيري و انجام خدمت رساني دولت و بانك مسكن به عنوان بازوي توانمند دولت در بخش مسكن به مردم شريف استان ايلام دانست.

عاطف ضمير در بخش دوم سخنان خود به تسهيلات پرداختي بانك مسكن استان در بخش هاي مختلف اشاره و بيان داشت : از ابتداي نيمه دوم سال 96 تاكنون 590ميليارد ريال تسهيلات پرداختي  جهت مشاركت در ساخت 1600واحد داشته ايم كه خيلي از اين واحدها در سال جاري و سال 1400به بهره برداري خواهند رسيدو به تعادل سازي قيمت مسكن كمك خواهند نمود.

وي با بيان اينكه 90درصد تسهيلات پرداختي بانك مسكن در حوزه مسكن مي باشد اظهار داشت: در ساير بخشها از جمله خود اشتغالي ، قرض الحسنه ازدواج، بخش تجاري نيز فعاليت عمده اي صورت دادايم كه مي توان كه از اين ميزان يكهزار و 155فقره تسهيلات بافت فرسوده به مبلغ 462ميليارد ، 900فقره تسهيلا ت روستايي به مبلغ 270ميليارد ريال،  520فقره تسهيلات به مبلغ 328ميليارد و 465ميليون ريال، پرداخت 29فقره تسهيلات اشتغالزايي بهزيستي به مبلغ 11ميلياردو 300ميليون ريال ،پرداخت 182فقره تسهيلات اشتغالزايي كميته امداد به مبلغ 47ميليارد ريال 663فقره، پرداخت تسهيلا ت نيروي انتظامي به مبلغ 297ميليارد و 350ميلون ريال و 721فقره تسهيلات ازدواجي به مبلغ 161ميليارد و 40ميليون ريال  ذكر كرد.

وي با بيان اينكه بيشترين حجم تسهيلات پرداختي در بخش مسكن كشور مربوط به بانك مسكن مي باشد تاكيد نمود: بانك مسكن همواره در طرح ها و اقدامات ملي پيشقدم بودكه اجراي طرح بزرگ مسكن مهر ، مشاركت در پرداخت تسهيلات حوادث طبيعي و اخيرا نيز طرح بزرگ اقدام ملي ذكر كرد كه بر مبناي آن تامين اعتبار 400هزار واحد در كشور بر عهده بانك مسكن است كه در نظر است مجوز خوبي براي ساخت مسكن در استان گرفته شود كه مطمئنا باعث كاهش قيمت مسكن خواهد شد.

ايشان هم چنين به  مشاركت درساخت مدرسه شش كلاسه شهداي بانك مسكن در شهرستان لومار طي سال 98اشاره و گفت: براي ساخت اين مدرسه  با زير بناي 1020متر مربع  اعتباري بالغ بر4ميليارد و242ميليون ريال از محل حساب هاي قرض الحسنه تخيصص يافته  است.  

مدير شعب استان هم چنين به طرح هاي  مختلف بانك  نظير حساب ممتازبا نرخ سود عالي اشاره و افزود: در اين طرح متقاضيان مي توانند با سپرده گذاري در اين حساب ضمن برخورداري از مزايا و دريافت بالاترين سود ماه شمار سيستم بانكي ، در بحث ساخت و ساز نيز با فروش يا استفاده از اوراق مشاركت داشته باشند.

آخرین بروزرسانی 1399/4/9