تازه های اخبار تازه های اخبار

استاندار ايلام : مشاركت وفعاليت هاي بانك مسكن در بحرانهاي طبيعي بسيار چشمگير است

ديدار مدير شعب استان با استاندار ايلام

مدير شعب استان در ديدار با استاندار ايلام به ارائه گزارش عملكرد مديريت استان در بخشهاي مختلف، روند پرداخت تسهيلات و اجراي پروژه هاي مسكن اشاره نمود
در اين ديدار كه  معاون مدير شعب استان ، رئيس دفتر حراست ، رئيس دايره اعتبارات و كارشناس روابط عمومي نيز حضور داشتند استاندار ايلام با قدرداني از عملكرد بانك مسكن در تامين مسكن مردم و اعطاي تسهيلات ، به فعاليت هاي بانك مسكن در بحرانهاي طبيعي اشاره و مشاركت بانك مسكن را در اين زمينه بسيار چشمگير دانست.

 قاسم سليماني دشتكي استاندار ايلام با اشاره به فعاليت هاي چشمگير بانك مسكن بخصوص مسكن مهر  از سال 87 به بعد، از مدير شعب استان خواست با تدوين يك برنامه مشخص شده ضمن تسريع در روند اجرايي پرژه هاي مسكن مهردر جهت تكميل آنان تلاش نمايند.

 استاندار ايلام با اشاره به نحوه فعاليت بانك و موسسات ، به نحوه مصرف كردن منابع و اعطاي تسهيلات در بخش هاي مختلف اشاره و به نقش اساسي و مهم بانك مسكن در اعطاي تسهيلات به متقاضيان و انجام تعهدات اشاره نمود.

وي تصريح كرد : هدفمند بودن پرداخت تسهيلات در بانك مسكن باعث حذف تقلب و كاهش ريسك اعتباري، برگشت اصل و فرع تسهيلات ، رونق بخش مسكن، ايجاد يك روند منسجم و كنترلي در پرداخت تسهيلات گرديده است.

 استاندار ايلام در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم اطلاع رساني فعاليت ها و خدمات بانك مسكن تاكيد و گفت : مسئولين بايد عملكردشان را به سمع و نظر مردم برسانند تامردم بدانند چه خدماتي ارائه شده و يا اينكه كدام سازمانها بيشترين خدمات را به مردم ارائه داده اند.

عاطف ضمير - مدير شعب استان ايلام - نيز طي اين ديدار ضمن ارائه گزارشي از عملكرد بانك مسكن طي  6ماهه اول سال جاري ،حضور خود و همكاران بانك مسكن در استانداري را نشانه آما دگي در ارايه خدمات و تعامل با مسئولين استان جهت خدمت رساني به مردم دانست.

 وي با اشاره به موفقيت هاي بانك مسكن در ارايه خدمات ،بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي استان ايلام را مربوط به بانك مسكن دانست و تصريح كرد: ميزان سرانه تسهيلات پرداختي مديريت بانك مسكن استان ايلام 3برابر ساير بانكهاي استان مي باشد.

ايشان ميزان تسهيلات پرداختي در بخش مسكن را 4هزار و 466 واحد به ميزان 843ميليارد ريال عنوان و اظهار اميدواري كرد اين ميزان در پايان سال به 2هزار ميليارد ريال برسد.

عاطف ضمير -مدير شعب استان ايلام پرداخت 2780 واحد تسهيلات حوادث غير مترقبه به مبلغ168ميليارد ريال و  234واحد در بخش نوسازي و احياء بافت فرسوده  به مبلغ 97ميليارد را از ديگر فعاليت هاي بانك مسكن دانست.  

مدير شعب استان هم چنين به ميزان تسهيلات پرداختي بانك مسكن در بخش غير مسكن اشاره و از پرداخت344فقره تسهيلات به مبلغ 73 ميليارد ريال  خبر دادو گفت : بانك مسكن طي اين مدت 174فقره تسهيلات ازدواجي به مبلغ 30ميليارد ريال نيزپرداخت نموده .    

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اهداف و عملكرد بانك مسكن دربحث مسكن مهر اشاره و از همسو بودن بانك مسكن با اهداف و سياست هاي دولت اشاره و بيان داشت : اجراي طرح مسكن مهر افتخار كاركنان بانك مسكن بوده و اين آمادگي در بين مجموعه كاركنان بانك مسكن جهت اجراي  طرح هاي ديگر دولت در جهت خانه دار نمودن مردم و تحقق بخشي به اهداف دولت وجود دارد.

ايشان از آمادگي خود و همكاران استان در خصوص مشاركت درپرداخت تسهيلات بافت فرسوده ، حوادث غير مترقبه و ساير تسهيلات اعلام شده به بانك مسكن  خبر داد.

 مدير شعب استان اصلي ترين هدف بانك مسكن را رفع كمبود مسكن در جامعه، تحت حمايت قرار دادن اقشار آسيب پذير و گرو ههاي كم درآمد جامعه دانست .

وي چالش اصلي دولت و بانك مسكن را در بحث مسكن مهر، عدم همكاري بعضي ازادارات و سازمانها و هم چنين افراد در بحث پرداخت اقساط معوق ذكر كرد و بازگشت منابع و پرداخت اقساط را باعث تكميل ساير پروژه ها و رونق اين بخش دانست.

 وي در اين زمينه همكاري استاندار و دستگاههاي ذيربط به جهت باز پرداخت اقساط را خواستار شد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/11