تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیرازنه فعال برتر پوز فروشگاهی مدیریت هرمزگان درسه ماهه آخر سال 92

محمد رضا سلطانی معاون مالی و فناوری مدیریت وعلی اصغرنوربخش رییس شعبه پاسداران بندرعباس با حضوردر محل کسب پذیرنده برتر پوز فروشگاهی ،از وی تقدیر کردند.
محمد رضا سلطانی ضمن اظهار خرسندی از همکاری و تعامل محمد گله زن شیراز ،مشتری برگزیده وپذیرنده پرتراکنش پوزفروشگاهی گفت :مسیولین مدیریت و شعب استان آماده پذیریش هرگونه پیشنهادات و نظرات مشتریان بوده و همه تلاش خود را جهت رضایت بیشتر مشتریان به کار خواهند گرفت .
گله زن شیراز،صاحب نمایشگاه و نمایندگی خودروایده ال بندرعباس که از مشتریان وفادار شعبه پاسداران نیزمی باشد پاره ای از مسایل و مشکلات مربوط به دستگاه های پوز رابیان نمود.
این مشتری همچنین از تعامل وهمکاری صمیمانه بانک جهت رفع ایرادات دستگاه تقدیر و تشکر نمودو از خدمات رسانی به موقع در اینخصوص اظهار رضایت کرد.
لازم به ذکر است از 8پذیرنده برتردیگر استان نیز، با حضور در محل کسب و یا با دعوت از ایشان در محل مدیریت ، با اهدای هدایای ارسالی از مرکز تقدیر و قدردانی شد.
آخرین بروزرسانی 1394/5/1