تازه های اخبار تازه های اخبار

تشکیل اتاق فکر با معاونین شعب در مدیریت هرمزگان

تقدیروتشکر مدیرشعب استان از زحمات معاونین شعب با این بیان که عمده کارهای اعتباری وحسابداری شعب برعهده معاونین است وآنان ستون شعبه تلقی می گردند.
علی کمالی مدیر شعب استان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه عملکرد استان در جذب منایع تا شهریورماه با جذب 22درصدی بوده که این مدیریت به آن دست یافته گفت: با توجه به تغیییر اهداف و شرایط اقتصادی انتظار میرود بامحصولاتی که بانک ارایه نموده عملکردها نیز با خلاقیت جدید و تغییرات چشمگیر همراه باشد.
این گردهمایی بمنظور همفکری و بهره مندی از پیشنهادات ونظرات معاونین شعب با حضور مدیر شعب و بعضی از مسیولین این مدیریت برگزار شد.
کمالی منابع استان را در شش ماهه اول سال با 21تا 22 درصد جذب منابع اعلام واظهار داشت : ما در این مقطع به اهداف مورد نظر دست یافتیم ولی با توجه به اینکه اهداف نباید ثابت و از پیش تعیین شده باشد وهمچنیین با تغییر شرایط اقتصادی این هداف نیز تغییر می کندباید بدنبال راهها ی جدید درجهت جذب منابع ارزان قیمت باشیم .
کمالی همچنین افزود: متوسط رشد منابع بانک نشان دهنده این است که بانک محصولات خوبی را ارایه نموده و کلیه مدیریتها نیز خوب عمل نموده اند وهنگامی که هدفی برای یک استان ومدیریت تعین می شود باید پایبندآن باشیم که آن را محقق کنیم .
وی خطاب به معاونین گفت: راهکار و پروژه های مطرح شده توسط معاونین در دست یابی به اهداف جذب منابع قرض الحسنه و جاری به هیچ عنوان نباید کم رنگ شود و تشکیل این اتاق فکرها یایدپیوسته و مداوم انجام گردد.
مدیر شعب استان بیان نمود: جذب منابع ارزان قیمت دردرجه بندی شعب نقش بسزایی داردو با شناسایی شعبی که بهترین منابع صفر درصدی را داشته همانند شعبه جاسک که60درصدمنابع آن صفر درصدی می باشدبدنبال راهکارهای جذب منابع ارزان قیمت دراین شعب وبکارگیری آن باشیم تادر این فرصت باقی مانده براساس ظرفیتها منابع صفر درصدی محقق گردد.
علی کمالی درادامه سخنان خود اظهار داشت: ما تاکنون 14ظرفیت را شناسایی کرده ایم که از این طریق می توانیم منابع صفر درصدی را تامین کنیم واز جمله این ظرفیتها :
1-ظرفیت پوزهای فروشگاهی 2- ظرفیت فروش اوراقها به مشتریان 3- اوراقهای پنهان 4- حسابهای واسطه بلند مدت 5- فروش اقساطی مسکن مهر وغیره
در ادامه جلسه هریک از معاونین نظرات و پیشنهاداتی را مطرح نمودند از جمله مانور روی جوایز قرض الحسنه و مراحل قرعه کشی ،پرداخت وام ضروری به صاحبان حساب در جهت جذب منابع
فسخ حسابهای قرض الحسنه با دستور رییس شعبه و معاونین درجهت مذاکره با برداشت کننده حساب و ...............
مدیر شعب استان علی کمالی در پایان این نشست گفت: هنر و توانمندی یک بانکدار افتتاح حساب قرض الحسنه و جاری وجذب منابع ارزان قیمت است و قطعا همه پرسنل این توانایی را دارتد فقط بایدبا برنامه عملیاتی پیش رفته وشعب از حالت روزمرگی خارج گردند و معاونین می توانند بعنوان پیشنهاد دهندگان به روسای شعب در این امر نقش اول را داشته باشند . وی درنهایت هدف از برگزاری این جلسات رااستفاده از ایده وفکر براساس منطقه و موقعیت جغرافیای هر شعبه عنوان نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/4/31