تازه های اخبار تازه های اخبار

هم اندیشی وگردهمایی درمدیریت هرمزگان بمنظوررفع مشکلات پروژهای مشکل دارمسکن مهر

جلسه شناسایی پروژه‌های مشکل‌دار مسکن مهر در این مدیریت با حضورمدیرشعب ومعاون اجرایی وسایرمسیولین مرتبط این مدیریت و همچنین رییس بنیادمسکن انقلاب اسلامی واداره کل تعاون وادره کل راه وشهرسازی شکل گرفت.
دراین جلسه که بمنظوربررسی و رفع مشکل پروژه‌های مسکن مهرانجام گرفت مقررشد به‌طورمرتب این جلسات درجهت بررسی وضعیت پروژه‌های مسکن مهر برگزارگردد.
کمالی مدیرشعب استان با بیان این‌که هدف از تشکیل این گونه جلسات، پیگیری مستمرروند بهره‌برداری و واگذاری پروژه‌های این طرح وفروش اقساطی سریع می باشد
آماری وعملکرداین مدیریت رادرخصوص فروش اقساطی مسکن مهرارایه نمود .
دراین جلسه ذاکری رییس بنیادمسکن انقلاب اسلامی باعنایت به اینکه مراحل فروش اقساطی تعدادی از پروژه ها در ابتدا بصورت سنتی انجام گرفته ودر سامانه اسامی متقاضی ثبت نگردیده است خواستار دراختیار قراردادن کدملی متقاضیان ازطرف بانک بارایه لیست اسامی از طرف بنیاد جهت درج درسامانه شد.
دراین گردهمایی از جمله پروژه های مشکل دار شامل: پروژه اسفالت ایران ، الوندسازه حرا، بنیاد تعاون سپاه ، اداره کل زندانها ، تعاونی صنایع فولاد، تعاونی گلشهر جنوبی ، شرکت راه سازان سپهر ، خانه مطبوعات ایران ، تعاونی نگاه نومیناب ، کارگران بندر لنگه و.... مورد بررسی و قرارگرفت واز جمله راهکارهای ارایه شده جهت حل مشکل این پروژه ها اقداماتی از قبیل : واگذاری پروژه راکد به پیمانکارجدید وتعویض پیمانکار ، تشکیل جلسه درجهت حل مشکلات از طرف راه وشهرسازی باپیمانکاران وحضور نماینده ای از بانک در این جلسات ، اعلام وارسال اخطار به پروژه هااز طرف بنیاد مسکن وارسال رونوشت به بانک ، اعمال فشار از طرف راه شهر سازی درجهت تسویه تسهیلات واقدام اجرایی از طرف بانک، دادن فرصت وتمدید قراردادبود.
شایان ذکر است مصوبات این جلسه به اداره کل اعتبارات وسرمایه گذاری ارسال گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/31