تازه های اخبار تازه های اخبار

بانک مسکن ، همیشه حامی انبوه سازان است

بانک مسکن ، همیشه حامی انبوه سازان است

رییس انجمن صنفی انبوه سازان هرمزگان در همایش فعالان مسکن استان گفت: بانک مسکن همیشه همراه و حامی ما است و به تک نک اعضا کمک کرده است .
به گزارش روابط عمومی مدیریت هرمزگان ،محمدرضا عظیمی رییس انجمن صنفی انبوه سازان در ادامه این همایش که با حضور اعضای انجمن سازان در ادامه این همایش که با حضور اعضای انجمن صنفی انبوه سازان استان و مسوولان مدیریت برگزارشد.گفت: همه اعضا مشتریان وفادار بانک مسکن هستند و ارتباط تنگاتنگ مالی با بانک داشته اند .
در ادامه این همایش که با هدف آشنایی فعالان مسکن با سیاست ها اعتباری اعتباری بانک درسال 98 برگزارشد , عظیمی تصریح کرد: خوشحالیم که این فرصت برای مافراهم شد تا درجریان جزییات برنامه اعتباری سال 98 قرار گیریم.
وی افزود : بانک مسکن در هنگام پرداخت تسهیلات بهتراست از کانال انجمن ، مشتری انبوه ساز خود راشناسایی کند که این انجمن آمادگی دارد اطلاعات دقیق تری از توانایی مالی انبوه ساز در اختیار بانک قرار دهد .
یوسف محمدی یکی از انبوه سازان فعال هرمزگانی با اشاره به اهمیت و نقش انبوه سازان در تولید مسکن گفت : انبوه سازان بساز بفروش نیستند بلکه سرمایه گذارانی هستند که دارای توان مالی و مدیریتی برای  ارایه ساختمانهای با استاندارد های بالا به شهروندان هر شهری هستند.
وی گفت : هر انبوه ساز باید مورد اعتماد بانک و اجتماع باشد و دارای حسن رفتار و ساختار بوده و دارای اطلاعات کامل فنی و ساختمانی باشد .
د رادامه این همایش محمدرضا بوستان افروز مدیرشعب استان گفت: تامین اعتبار باز آفرینی بافت های فرسوده شهری به منظور ترسیم سیمای زیبایی از شهرها با محوریت ایمن سازی بناهای شهری از ریوس برنامه های اعتباری بانک در سال 98 است .
وی تصریح کرد: اولویت بانک تامین مالی واحدهای میان متراژی است که الگوی ساخت حرفه ای و استفاده از مصالح وتاسیسات صرفه جویی درمصرف انرژی درساختمان ها را رعایت کنند،چرا که چنین واحدها پس از احداث بیشتر مورد تقاضا قرارخواهد گرفت.
مدیر استان افزود: حمایت از سازندگان حرفه ای بخش مسکن از طریق ایجاد مزیت رقابتی درقالب بانکداری شرکتی وعدم تامین مالی واحدهای لوکس وبا متراز بالا، امکان پرداخت چندین فقره تسهیلات به طور هم زمان مشروط به احراز خوش حسابی یتوانایی مالی وفنی انبوه سازان وامکان تخفیف در نرخ سود قرار داداهای مشارکت مدنی که در سررسید اولیه نسبت به تسویه نقدی مطالبات بانک اقدام کنند از محورهای اصلی سیاست های اعتباری است.
بوستان افروز بیان داشت : بانک مسکن کمک به خانه دار کردن مردم را از رسالت های اصلی خود به عنوان یکبانک تخصصی و توسعه ای در حوزه مسکمی داند کهدغدغه کلیه کارکنان و مدیران بانک است.
مدیر استان از انبوه سازان خواست با متمرکز کردن منابع خود نزد بانک مسکن زمینه رشد و شکوفایی استان را فراهم کرده و یاریگر بانک در دستیابی به رسالت تامین مسکن اقشار مختلف مردم استان باشد وامادگی کامل بانک مسکن برای تامین مالی انبوه سازان درچارچوب سیاست هایی که ایلاغ می شودرا اعلام کرد.
 در ادامه حکیمه آخش جان ریس دایره اعتباری مدیریت با نمایش اسلاید به تشریح سیاستهای اعتباری بانک در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت که مورد توجه انبوه سازان قرار گرفت . 
آخرین بروزرسانی 1398/6/26