پادکست پادکست

بازگشت

گزیده اخبار هفته اول بهمن ماه 1395

دانلود فایل
در صورتی که تمرکز بر روی پلیر باشد با کلیدهای زیر می تواند آنرا کنترل نمایید
Space: پخش / توقف پخش
Up/down: میزان صدا
Left/Right: میزان زمان پخش
میانگین (0 امتیاز)


اضافه کردن نظرات
سید مهدی میرطالبی
4ستاره
ارسال شده در تاریخ 2/13/17 11:05 AM.