مدیریت امور پشتیبانی و ساختمان مدیریت امور پشتیبانی و ساختمان

مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
آدرس پستی : تهران ، بزرگراه آفریقا ، بالاتر از خیابان اسفندیار ، خیابان ارمغان شرقی ، پلاک 8 طبقه 8
تلفن : 021-22034082
نمابر : 021-22034082
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی